УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Резултати конкурса за идејно решење реконструкције и ревитализације Народне (Старе Вајфертове) пиваре у Панчеву

ОТВОРЕНИ, ИДЕЈНИ КОНКУРС ЗА УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКО РЕШЕЊЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ
“НАРОДНЕ (СТАРЕ ВАЈФЕРТОВЕ) ПИВАРЕ” У ПАНЧЕВУ

Конкурс је расписао град Панчево, а расписивању урбанистичко-архитектонског конкурса приступило се у циљу преиспитивања функционалних и просторних потенцијала комплекса “Народне (Старе Вајфертове) пиваре” у Панчеву, као и избора намена и садржаја који би обогатили понуду центра града и старог градског језгра.

Овде можете прочитати распис конкурса у целини:
Конкурс: идејно решење реконструкције и ревитализације Народне (Старе Вајфертове) пиваре у Панчеву

Задатак конкурса је израда урбанистичко-архитектонског идејног решења комплекса “Народне (Старе Вајфертове) пиваре” у Панчеву.
Конкурсним решењем дефинисати садржаје комплекса и њихове међусобне односе, у циљу добијања хармоничног вишенаменског простора примереног културно-историјским вредностима које представља, као и атрактивном положају у непосредној близини старог градског језгра, центра града и обале реке.

Извештај жирија конкурса

Састав жирија:
Евица Димитријевић Рајшић, дипл. инж. арх., стручни члан, председник жирија

Чланови:
др Аница Туфегџић, дипл. инж. арх., стручни члан
Саша Михајлов, дипл. историчар уметности, стручни члан
др Сретен Вујовић, дипл. социолог, стручни члан
Зоран Ђукановић, дипл. инж. арх., стручни члан
Јасмина Вујовић, дипл. инж. арх., представник расписивача, члан
Бранислав Ровчанин, бечелор у туризму и угоститељству, представник расписивача, члан
Оливера Драгаш, дипл. инж. арх., представник расписивача, члан
Тамара Тасић, дипл. инж. арх., члан

Известиоци жирија:
Татјана Весковић, дипл. правник
Петар Јованов, дипл. инж. геод.

Жири је утврдио следеће критеријуме за вредновање радова:
1. атрактивност и препознатљивост
2. квалитет и адаптибилност функционалних решења
3. синергија са окружењем
4. просторна економичност
5. квалитет као синергија старог и новог идентитета
6. економска одрживост

Прва награда

1_nagrada_01_o

I награда, шифра 000003

Представник ауторског тима:
Дејан Миљковић

Аутори:
Дејан Миљковић,
Петар Сазадановић,
Јелисавета Арсеновић

Коментар жирија:
Рад нуди смело, атрактивно, обликовно и функционално решење задатог индустријског комплекса, које обезбеђује добар синергијски баланс старог и новог. Предлаже се потпуно застакљивање и наткривање западног дела унутрашњег дворишта, чиме се формира велики, целовити, централни јавни хол у средишту комплекса.

Насупрот томе, са друге стране централног објекта, источни део унутрашњег дворишта је третиран као живописна отворена јавна занатска улица са добро позиционираном летњом баштом пивнице. Функционална расподела је у складу са захтевима из расписа конкурса и наслеђеним карактером простора и нуди широк дијапазон понуде различитим циљним групама корисника.

Предложено решење предвиђа рушење два мања објекта унутар застакљеног простора (објекат ложионице и објекат за припрему техничке воде). Тиме добија јединствен, изузетно атрактиван, вишенаменски, климатски оптимизован простор из кога се напајају сви главни околни садржаји.

Аутори су се додатно потрудили да позиције оба срушена објекта посебно маркирају у понуђеном партерном решењу застакљеног централног хола, чиме се покушава очувати меморија и идентитет места. Упркос томе што рушење ових објеката није предвиђено расписом конкурса, жири је високо оценио овакав приступ, јер оно што се добија за узврат, представља заиста јединствен архитектонски простор.

Жири је мишљења да ово решење представља допринос у реконструкцији индустријског наслеђа у домаћој архитектонској пракси.
Сходно томе, жири предлаже ово првонаграђено решење за даљу разраду и реализацију.

Додатно, жири је мишљења да се у даљој разради овог конкурсног решења морају пронаћи адекватне опције које обезбеђују пуни ауторски ангажман чланова ауторског тима у пословима израде урбанистичке, архитектонско-грађевинске пројектне документације, али и реализације реконструкције предметног комплекса.

Друга награда

2_nagrada_01_o

II награда, шифра: 358642

Представник ауторског тима:
Јована Цветковић

Аутори:
Јована Цветковић,
Предраг Миловановић,
Драгана Добрисављевић,
Марко Драгићевић

Коментар жирија
Решење нуди веома језгровит програм активности унутар комплекса, веома фокусираних на меморију места и специфичну индустријску традицију задатог простора. Додатно, изузетно добро и пажљиво су разрађене и приказане диверзификоване тематске шеме кретања кроз објекат у односу на различите тематске интересе различитих циљних корисничких група, њихово кретање кроз простор и међусобно преплитање и прожимање.

Пажљиво је разрађена фазност и економска одрживост, како у погледу реконструкције изградње комплекса, тако и у погледу експлоатационе фазе комплекса. Добра повезаност са околином. У једном делу одскаче од услова Завода, у погледу комплетног застакљивања крова магацина јечма, али жири не сматра да је овај проблем нерешив у фази реализације. Главни недостатак пројекта огледа се у веома скромним амбијеталним визуелизацијама понуђених решења.

Трећа награда

3_nagrada_01_o

III награда, шифра: 132014

Представник ауторског тима:
Ристе Добријевић

Аутори:
Ристе Добријевић,
Катарина Вукановић,
Роксанда Карапанџић

Стручни сарадник:
Драгољуб Кујовић

Коментар жирија
Рад је у потпуности испоштовао задате услове конкурса, што је жири посебно ценио у овом случају, схватајући то као напор ауторског тима да се испитају ограничења и могућности конкурсног расписа.

Рад је дао квалитетну просторну разраду комплекса, посебно у погледу његове функционалне структуре, одвојио је три независне функционалне целине специфично разрађиване према специфичним захтевима и потребама различитих старосних структура корисника, дајући притом добру комуникациону повезаност између тих независних функција. Ипак, плаћајући цену стриктној примени конкурсних захтева, изостала су квалитетнија и атрактивнија решења у погледу архитектонске обликовности понуђених амбијената.

Откупне награде

1_otkup_o

1. откуп, шифра: 193АPS

Рад је урађен у оквиру бироа „NORMOTIC“

Представник ауторског тима:
Зоран Дмитровић

Аутори:
Видоје Ђукановић,
Марина Илић,
Наталија Паунић,
Ивана Похулек,
Марија Радојловић

Сарадник:
Зоран Дамјановић

Консултант:
Бранимир Милентијевић

Коментар жирија:
Акценат понуђених решења је на мануфактурној производњи пива. Фазни приступ изградњи има добро образложену економску одрживост. Посебна пажња је посвећена доступности простора за све категорије корисника.

Решење нуди веома језгровит програм активности унутар комплекса, веома фокусираних искључиво на меморију места и специфичну индустријску традицију задатог простора. Доградња хостела је предиомензионисана и неаргументовано се супротставља конкурсним условима. Рад има одлично разрађене екстеријерске, али нема ентеријерске визуелизације.


2_otkup_o
2. откуп, шифра: 765653

Представник ауторског тима:
Александар Станојловић

Аутори:
Александар Станојловић,
Вишња Кисић,
др Катарина Живановић,
Марко Марковић,
Сара Сопић,
Андреја Њежић

Коментар жирија:
Основни концепт решења почива на поливалентности и адаптабилности простора разрађених по фазама. Само решење нуди коришћење комплекса од постојећег стања до привођења трајној намени.

Квалитет решења се састоји у понуђеном моделу управљања који подразумева брижљиво праћење фазне реализације и економске оправданости коришћења комплекса.

Посебна признања

1_priznanje_o

1. признање, шифра: 356277

Представник ауторског тима:
Јелена Петровић

Аутори:
Драган Марковић,
Јелена Петровић,
Матија Златановић

Сарадници:
Реља Иванић,
Миона Здравковић,
Димитрије Пузовић

Стручни консултант:
др Ана Никезић

Коментар жирија:
Новина понуђеног решења је примена, у домаћој пракси недовољно третираног, концепта „фабрике културе“, што је жири посебно ценио. Развој пројектованих капацитета, иако детаљно разрађен кроз седам сукцесивних фаза, нажалост одаје утисак обрнуте сукцесије, од мање важних интервенција, ка важнијим и неопходнијим.

Коришћење комплекса је прилагођено особама са посебним потребама. Понуђена је широко диверзификована функционална понуда, али је шема интерних и екстерних функционалних веза остала недовољно разрађена и аргументована.


2_priznanje_o

2. признање, шифра: 3А1000

Представник ауторског тима:
Григорије Симовић

Аутори:
Богдан Ђокић,
Милан Остојић,
Немања Шекуларац,
Григорије Симовић

Коментар жирија:
Рад је разрађен на нивоу ентеријерских детаља са јасном функционалном поделом уз пуно поштовање услова конкурса. Иако третирају све тражене програмске елементе, понуђена решења детаљно разрађују само централни објекат комплекса, док је део комплекса, у којем су планирани остали садржаји остао недовољно разрађен.

Услови заштите споменичког наслеђа су испоштовани у целини. Детаљно је разрађен ентеријерски монтажно-демонтажи, функционално-обликовни елемент, али сасвим недостају визуелизације екстерних простора и амбијената.