УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 7 – Историја архитектуре и уметности

 

Обавештење

Предмет:
Курс 7.3. Историја уметности 1

Обавештавају се студенти друге године Основних академских студија да на испит из предмета Курс 7.3. Историја уметности 1, који ће се одржати у четвртак 5. фебруара у 9 часова у салама 218-228, обавезно понесу следеће:

  1. Идентификациони лист (На листу А4 формата у горњем левом углу написати : Архитектонски факултет Универзитета у Београду, испод навести име и презиме наставника, асистента, наставну годину и семестар у ком је похађан предмет; на средини листа навести назив предмета и у доњем десном углу навести име и презиме студента и број индекса.
  2. Курикулум предмета Курс 7.3. Историја уметности 1
  3. Формулар записника о полагању испита у 2 примерка на којима треба попунити име, презиме и број индекса.

Студенти који не буду донели горе наведену документацију неће моћи да полажу испит.

ПОНОВЉЕНИ ПРВИ И ДРУГИ КОЛОКВИЈУМ из Историје уметности 1 одржаће се у сали 236 након испита.

Из кабинета 231