УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Обавештење за студенте I године ОАСА и ИАСА 2014-2015.

Студијска целина: УВОД У АРХИТЕКТУРУ И УМЕТНОСТ
I година, 1. семестар, 2014-2015.

Руководилац студијске целине: др Љиљана Благојевић, ванредни професор

Предмети:
ОАСА-11021 и ИАСА-11021: О архитектури (др Марија Милинковић, доцент),
ОАСА-11022 и ИАСА-11022: Архитектура данас (др Љиљана Благојевић, ванредни професор),
ОАСА-11023 и ИАСА-11023: Уметност данас (мр Милорад Младеновић, ванредни професор)

РИБА акредитација Архитектонског факултета, студентски портфолио – формирање студентских елабората

ОБАВЕШТЕЊЕ:
У складу са процесом РИБА акредитације Архитектонског факултета увид у предметне елаборате студената биће организован у ЧЕТВРТАК, 05.02.2015, 13.00-15.00, У АМФИТЕАТРУ АФ.

Студенти треба да донесу на увид формиран елаборат предмета који су полагали у јануарско – фебруарском испитном року 2014-2015.

ФОРМИРАН ПРЕДМЕТНИ ЕЛАБОРАТ ТРЕБА ДА САДРЖИ:

 1. одштампан курукулум предмета из којег је студент полагао испит (О архитектури, Архитектура данас или Уметност данас),
 2. одштампане колоквијуме које је полагао на сва три предмета студијске целине (колоквијуми треба да буду ОБАВЕЗНО исти као и верзија која је предата приликом полагања),
 3. испитни рад из предмета који је студент полагао (испитни рад треба да буде ОБАВЕЗНО исти као и верзија која је предата приликом полагања):
  – из предмета Уметност данас треба приложити одштампан испитни рад (без верзије на ДВД носачу),
  – из предмета Архитектура данас треба приложити ЦД са презентацијом рада,
  – из предмета О архитектури треба приложити одштампан испитни рад на 2 листа А3 формата.

Истом приликом, студенти треба да предају по 2 одштампана примерка Записника о полагању испита (из предмета који су полагали).

У оба примерка записника треба уписати САМО следеће податке:
– презиме и име студента,
– број индекса.

НАПОМЕНЕ:

 • Елаборат предмета (прилози 1, 2, 3) се подноси НА УВИД, предметном наставнику или сараднику.
 • Формулар Записника о полагању испита ТРЕБА ПРЕДАТИ у 2 примерка, предметном наставнику или сараднику.
 • Курикулуми предмета и формулари Записника о полагању испита, налазе се на страници: http://www.arh.bg.ac.rs/programi/osnovne-akademske-studije-arhitektura-201415/osnovne-akademske-studije-arhitektura-201415-i-godina/
 • Термин и место враћања овереног примерка Записника о полагању испита – биће накнадно објављен.

Правилно формирање предметног елабората, као дела студентског портфолија, у складу са правилима РИБА акредитације Архитектонског факултета, део је редовних школских обавеза сваког студента, као и процеса верификације стечених оцена.

* ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЦЕСУ РИБА АКРЕДИТАЦИЈЕ АФ
http://www.arh.bg.ac.rs/najnovije/proces-riba-akreditacije/
http://www.arh.bg.ac.rs/wp-content/uploads/2013/12/Obavestenje-Obaveze-studenata.pdf

ПРИЛОГЕ ФОРМИРАНОГ ПРЕДМЕТНОГ ЕЛАБОРАТА ТРЕБА СЛОЖИТИ У ФАСЦИКЛУ А3 ФОРМАТА, на којој су уписани следећи подаци:
– презиме и име студента,
– број индекса,
– година студија (I година), семестар (I семестар), степен и врста студија (ОАСА или ИАСА), школска година (2014-2015),
– назив студијске целине (Студијска целина: УВОД У АРХИТЕКТУРУ И УМЕТНОСТ)
– назив предмета из којег је студент полагао испит, како је наведено у курикулуму предмета,
– име и презиме предметног наставника, са титулом и звањем, како је наведено у курикулуму предмета.

ОБАВЕШТЕЊЕ: формирање студентских елабората