УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Конференција

2nd International Academic Conference on Places and Technologies
Places and Technologies 2015:
Keeping up with technologies to make healthy places

18. i 19. jun 2015. – Nova Gorica, Slovenija

Обавештавамо вас да ће друга међународна академска конференција Места и технологије 2015 која се бави темом “У корак са технологијама до здравих места” – Keeping up with technologies to make heathy places – бити одржана у Новој Горици, Словенија, 18. и 19. јуна 2015. године.

Предаја апстракта до 15. фебруара 2015!

Предаја апстракта до 28. фебруара 2015!

Циљ конференције

Циљ конференције обухвата презентацију и идентификацију нових сазнања у домену високих технологија, а које могу учествовати и које се примењују у стварању здравих градова.

Дискусија ће се развијати око актуелних изазова окружења, урбаног и друштвеног, као и етичких аспеката, а унутар статешког оквира који је дефинисан појмом здравог града.

Наведени циљ указује на неопходност мултидисциплинарног приступа проблематици и утврђивању и успостављању међусобних веза између питања технолошког развоја, заштите животне средине и друштвених промена.

С обзиром на наведено, програм конференције и истраживања биће базирана на неколико академских дисциплина: техничко-технолошке науке, медицинске науке и друштвено-хуманистичке науке.

Основни задаци конференције су формирани у намери да се одговори на актуелна питања и проблеме који се односе на:

 1. будућност друштва и насељених места,
 2. дизајн здравих места, објеката и инфраструктуре у складу са новим и будућим потребама становништва,
 3. унапређење институција и система регулативе као подршке стварања здравог и квалитетног окружења за живот и
 4. стварање повољних развојних услова за иновације и пословање, а у циљу достизања одговарајућег квалитета живота.

Имајући у виду наведене циљеве и задатке, тежи се истраживању и са критичке позиције, утврђивању значаја и улоге технологија у дизајну и стварању здравих места кроз:

 • урбанистичко-архитектонски аспект,
 • медицински аспект,
 • технолошки аспект,
 • аспект управе и
 • друштвени аспект.

Уводна предавања

Dr Ružica Božović Stamenović
University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, Serbia and National University of Singapore, Singapore

Dr Cor Wagenaar
Delft University of Technology, Delft, The Nederlands

Dr Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusófona, Lisbon, Portugal

Dr Ilka Čerpes
University of Ljubljana, Faculty of Architecture, Ljubljana, Slovenia

Инфо

Све информације о конференцији, темама, позиву за учешће и регистрацији, доступне су на званичном вебсајту конференције:
http://www.placesandtechnologies2015.org/

Поред тога, информације можете пратити и на:
Фејсбук страници: https://www.facebook.com/PTConference
Твитер страници: https://twitter.com/ConferencePT и
ЛинкдИн страници: https://www.linkedin.com/company/places-and-technologies?trk=biz-companies-cym

PT2015_main_01