УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Стипендије

Фондација Косте Мигрића
Студентски трг 1
Београд

Београд, 16.12.2014. године
03 Број: 67-5870/1-14

На основу члана 6. Статута Фондација Косте Мигрића, број: 06-301/5-12 од 24.01.2012. године, Одбор Фондације Косте Мигрића, на седници одржаној 16.12.2014. године, донео је следећу

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА
ФОНДАЦИЈЕ КОСТЕ МИГРИЋА
ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ

Члан 1.

Расписује се Конкурс за доделу 4 стипендијe најбољим студентима Универзитета у Београду, за школску 2014/2015. годину.
На Конкурс се могу пријавити студенти основних академских студија који се у школској 2014/2015. години финансирају из буџета Републике Србије

Члан 2.

Критеријуми за добијање стипендије су:

 1. редовно уписивање школске године,
 2. висина просечне оцене свих положених предмета током студирања, најмање 9,00,
 3. слабије материјално стање, што се доказује потврдама о примањима чланова породице, за период јануар- септембар 2014. године.

Члан 3.

Студенти који су корисници других стипендија, немају право на стипендију Фондације.

Члан 4.

Стипендија се додељује десет месеци у месечном износу од 10.000,00 динара.

Члан 5.

Потребна документација:

 • ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),
 • УВЕРЕЊЕ о упису школске 2014/2015. године у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије,
 • УВЕРЕЊЕ о положеним предметима и просечној оцени свих положених предмета,
 • ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ,
 • УВЕРЕЊЕ о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар – септембар 2014. године
 • ПОРЕСКО УВЕРЕЊЕ са општине на којој је пријављен подносилац пријаве (студент), о томе да ли се и за коју непокретну имовину дужи као порески обвезник.

Члан 6.

Рок за подношење пријава је од 22. децембра 2014. године до 23. јануара 2015. године.
Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком за Конкурс Фондације Косте Мигрића.
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондова, на телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета.

Члан 7.

Избор кандидата за доделу стипендија обавља Одбор Фондације и одлуку објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници Фондације Косте Мигрића. На одлуку о додели стипендије студент има право приговора Одбору Фондације, у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници Универзитета у Београду www.bg.ac.rs на страници Фондације Косте Мигрића.

ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ
Проф. др Милан Мартић