УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Архитектура. Утопија. Реализам.
Програм гостујућих предавања у школској 2014-2015. години

Уредник програма: Љиљана Благојевић

Уредници тематских циклуса:
Пројектовање и технологије: Ђорђе Стојановић и Владимир Миленковић
Лауреати и кандидати: Гроздана Шишовић
Архитектура и уметност: Бранко Павић
Историја и теорија: Драгана Ћоровић и Марија Милинковић
Град и друштво: Александра Ступар
Филм и архитектура: Владимир Миленковић

Програм гостујућих предавања у школској 2014-2015. години наставак је циклуса предавања из 2013-2014. године, AUR Guest Lecture Program 2013/14, и Међународне научне конференције Architecture Utopia Realism (AUR),  коју је 3. и 4. октобра 2013. године организовао Универзитет у Београду – Архитектонски факултет.

На конференцији су учествовали предавачи: Фриц Нојмајер (Fritz Neumeyer), Рaјнхолд Мартин (Reinhold Martin), Ирина Коробина (Ирина Коробьина), Љиљана Благојевић, Силвија Малковати (Silvia Malcovati), Алесандро де Мађистрис (Alessandro de Magistris), Крунослав Иванишин, Ивана Вингам (Ivana Wingham), Тијана Вујошевић, Александар Кушић, Лука Сканси и Келер Истерлинг (Keller Easterling).

Као пратећи програм конференције приказана је изложба Ivan Leonidov: Projects, коју су организовали и припремили Државни музеј архитектуре А. В. Шчусев из Москве и Архитектонски факултет у Београду.

Током 2014. године из штампе је изашао тематски број часописа Serbian Architectural Journal (2014, VI-2) „Архитектура. Утопија. Реализам”, у којем је поред чланка о тематском оквиру, госта-уредника Љиљане Благојевић, објављено још пет оригиналних научних чланака који се баве различитим аспектима ове теме.

У овиру програма гостујућих предавања у школској 2013-2014. години организовано је осам предавања у три тематска циклуса: Пројектовање и технологије, Лауреати и кандидати и Град и друштво. Предавања су одржали: Јохан Бетум (Johan Bettum), Аристидис Андонас (Aristide Antonas), Ецио Манцини (Ezio Manzini), Матиас Еханове (Matias Echanove), Том фан Малдерен и Крис Брифа (Tom van Malderen & Chris Briffa), Ан Лакатон (Anne Lacaton), Емил Јурцан, Кристина Диас Морено и Ефрен Гарсиа (Cristina Diaz Moreno & Efren Garcia) [AMID.cero9].


Architecture Utopia Realism
Events Program: Academic Year 2014-2015

Program Editor: Ljiljana Blagojević

Thematic Cycles’ Editors:
Design and Technologies: Đorđe Stojanović and Vladimir Milenković
Laureates and Candidates: Grozdana Šišović
Architecture and Art: Branko Pavić
History and Theory: Dragana Ćorović and Marija Milinković
City and Society: Aleksandra Stupar
Film and Architecture: Vladimir Milenković

This lecture series is a continuation of the AUR Guest Lecture Program 2013/14 that followed the International Scientific Conference: Architecture Utopia Realism (AUR), organized by the University of Belgrade – Faculty of Architecture, on 3rd and 4th October 2013.

The speakers at the conference were: Fritz Neumeyer, Reinhold Martin, Irina Korobina, Ljiljana Blagojević, Silvia Malcovati, Alessandro de Magistris, Krunoslav Ivanišin, Ivana Wingham, Tijana Vujošević, Aleksandar Kušić, Luka Skansi and Keller Easterling. The conference was accompanied by the exhibition “Ivan Leonidov: Projects”, which was organized and produced in partnership between the Schusev State Museum of Architecture in Moscow and the Faculty of Architecture in Belgrade.

The thematic issue “Architecture Utopia Realism” of Serbian Architectural Journal (2014, VI-2) was published in 2014. The context and thematic framework of the issue are introduced by the guest editor Ljiljana Blagojević and five full research papers explore different aspects of this subject.

The AUR Guest Lecture Program 2013/14 included eight lectures within the three thematic cycles: Design and Technologies, Laureates and Candidates, City and Society. The lectures were given by: Johan Bettum, Aristide Antonas, Ezio Manzini, Matias Echanove, Tom van Malderen & Chris Briffa, Anne Lacaton, Emil Jurcan, Cristina Diaz Moreno & Efren Garcia [AMID.cero9].

AUR_201415_thumb

AUR Guest Lecture Program 2014-2015


18.11.2014.*
Design and Technologies

* Tuesday at 19.00h

Edouard Cabay

ESA Associate Professor Studio -Re, EPFL Alice Studio Director
IAAC Faculty Fabrication Class, AA Barcelona Visiting School Director


04.12.2014.
Laureates and Candidates

Christoph Gantenbein

Architect, co-founder of Christ & Gantenbein, Basel
Assistant Professor at the ETH Zurich


11.12.2014.
Architecture and Art

Betti Marenko

PhD, Contextual Studies Programme Leader for Product Design
Research Leader for the Programme of Ceramic, Industrial and Product Design
Central Saint Martins
University of the Arts, London


18.12.2014.
Design and Technologies

Héctor Mendoza & Mara Partida
[MX_SI]

Héctor Mendoza
PhD, architect, co-founder of MX-SI Architectural Studio
Associate Professor at the Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona

Mara Partida
PhD, architect, co-founder of MX-SI Architectural Studio
Associate Professor at the Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona


05.03.2015* .
History and Theory

* Thursday at 19.00h

Karin Šerman

PhD, Associate Professor of Architectural Theory
, Head of the Department of History and Theory of Architecture
University of Zagreb, Faculty of Architecture


12.03.2015.
Architecture and Art

Mike Tonkin & Anna Liu
[Tonkin Liu]

Mike Tonkin
Architect and landscape architect, co-founder of Tonkin Liu Architects, London

Anna Liu
Architect and landscape architect, co-founder of Tonkin Liu Architects, London


19.03.2015.
City and Society

Selva Gürdoğan & Gregers Tang Thomsen
[Superpool]

Selva Gürdoğan
Architect, co-founder of the Superpool studio, Istanbul

Gregers Tang Thomsen
Architect, co-founder of the Superpool studio, Istanbul


02.04.2015.
City and Society

Yoshiharu Tsukamoto & Momoyo Kaijima
[Atelier Bow-Wow]

Yoshiharu Tsukamoto
Architect, co-founder of the Atelier Bow-Wow
Associate Professor of the Tokyo Institute of Technology

Momoyo Kaijima
Architect, co-founder of the Atelier Bow-Wow
Associate Professor of the University of Tsukuba


09.04.2015.
History and Theory

Nathalie Blanc

PhD, urban geographer
Director of Research at Centre National de la Recherche Scientifique
Université Paris 7


16.04.2015.
Design and Technologies

Michael U. Hensel *CANCELLED!

PhD, Professor, Research Centre for Architecture and Tectonics (RCAT)
Oslo School of Architecture and Design


23.04.2015.
Design and Technologies

Charles Bessard & Nanne de Ru
[Powerhouse Company]

Charles Bessard
Architect, co-founder of Powerhouse Company
Associate Professor at the Danish Royal Academy of Fine Arts

Nanne de Ru
Architect, co-founder of Powerhouse Company
Director of the Berlage Center for Advanced studies in Architecture and Urban Design


30. 04.2015.
City and Society

Martin Severin Frandsen & Martin Rosenkreutz Madsen
[Supertanker]

Urbanist, member of the Supertanker group, Copenhagen


21.05.2015.
History and Theory

Jean-Louis Cohen *CANCELLED!

PhD, architect, historian, curator
Sheldon H. Solow Professor in the History of Architecture
Institute of Fine Arts / New York University


04.06.2015.
Film and Architecture

Marco Brizzi

PhD, architecture critic, curator
California State University, Florence
Kent State University, Florence