УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Обавештење

Студијска целина:
Простор и облик

Предмет:
ОАСА-11011 и ИАСА-11011 – Простор и облик 2014/15

Место и време:
Барутана, у четвртак, 13. новембра у 16:30 часова

Радионица 02: ПАРАЛАКСА – ПРОСТОР И/ИЛИ ОБЛИК У 1:1

Радионица се бави испитивањем неопипљивог садржаја простора кроз конструисање алата за његово формално појављивање.

Задатак
Употребом материјала различитих градивних својстава израђују се модели максималих димензија 750х750mm, који ће представљати сочиво (gobo) за пропуштање и преламање светла. Одређивањем положаја рефлектора и штеловањем конструисаног модела, исцртавамо просторну слику /пројекцију/ о појавности енергије и атмосферског садржаја простора.

Циљеви и метод рада
Производ радионице сачињава комплет који се састоји из једног аналогног модела и сета фотографија које документују пролазни карактер представе о објекту. Циљ је да се испита потенцијал грађења простора разграђивањем облика, те да се на тај начин уведе тема подземног склоништа као топографије ваздуха и светла.

Резултат радионице
Паралакса представља измештање, разлику у привидном положају објекта посматраног са две различите тачке. Увођењем отклона између структуирања физичких модела и равни њиховог превођења у имагинарно и привремено, ослобађамо се законитости материјалног, премештајући домен свог деловања из објекта у феномен.

201415_Prostor_i_oblik_Radionica_2_Podzemno_skloniste
ФОТО: Olafur Eliasson. Round Rainbow, 2005.

Напомена

Радионица је отворена за учешће свих студената нашег факултета, који своју пријаву само треба да пошаљу на адресу prostor.oblik@gmail.com

Потребно је понети батеријску лампу и плочасте и линијске комаде материјала различитих својстава у погледу пропуштања и преламања светлости (штампарски лим, пластичне фолије, платна, перфорирани панели и слично). Имати у виду током одабира материјала оквирну димензију макете од 750мм. Такође, размислити о начинима структуирања модела и укрућивања његових сегмената спојевима (штипаљке, хефталице, канапи, струне и слично).
Радионица ће се одржати у поподневним сатима, те је препоручено да се обучете топло и удобно за рад унутра и напољу.

Радионица ће бити одржана у Барутани у четвртак, 13. новембра у 16:30 часова.

Организација: Стефан Стојановић, Никола Андонов, Олга Лазаревић, Александар Ристовић, Милан Драгић, студенти докторских студија

ОАСА-11040 и ИАСА-11040 Радионица 2 – ПАРАЛАКСА – ПРОСТОР И/ИЛИ ОБЛИК У 1:1