УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

Обавештење

Упис кандидата који испуњавају услов за прелаз са студијских програма других високошколских установа на Архитектонски факултет у Београду – ОАС Архитектура у школској 2014/15.

РОК ЗА УПИС: понедељак, 20. октобар 2014. од 12-14 сати

ЗА УПИС СЕ ПОДНОСИ СЛЕДЕЋА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • ИНДЕКС – Oбавезно уписати предметe из друге године основних академских студија Aрхитектура. Предмете (без уписивања студијских подручја) уписати према редоследу из студијског програма (објављеног на огласној табли);
 • ОВЕРЕНЕ ФОТОКОПИЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ ДОКУМЕНАТА – сведочанства сва четири разреда и диплома;
 • УВЕРЕЊЕ О ДРЖАВЉАНСТВУ;
 • ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
 • 2 ФОТОГРАФИЈЕ (4,5 x 3,5 см);
 • ИСПИСНИЦА;
 • ФОРМУЛАР ЗА УПИС – БО 1-2/2 – добија се у Студентској служби;
 • 2 ОБРАСЦА ШВ – 20 –могу се набавити у књижари Факултета;
 • ПОТПИСАНУ САГЛАСНОСТ О КОРИШЋЕЊУ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА – добија се у Студентској служби;
 • 2 ПРИМЕРКА ЗВВЕДЕНИХ УГОВОРА О СТУДИРАЊУ- Уговори се добијају и заводе у соби 215-а.;
 • ДОКАЗ О УПЛАТИ ПРВЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ У ИЗНОСУ ОД 80000 динара;
 • МОЛБА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА са уплатом накнаде за признавање испита у износу од 38000 динара.

Школарина и накнада за признавање испита се уплаћују на жиро рачун Факултета бр. 840 – 1436666-34 са позивом на број 501 и сврхом уплате
-прва рата школарине за 2014/15.
-накнада за признавање испита.

Из Студентске службе

УПИС КАНДИДАТА: ОДЛУКА