УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
reklama-MUA_800x600_drugi-upisni-rok

Пријемни испит у септембарском року

Обавештавају се заинтересовани за упис на мастер академске студије да ће други уписни рок за упис на прву годину студијског програма Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15. Универзитета у Београду – Архитектонског факултета бити одржан у:

понедељак, 6. октобра 2014. године у 12.00 часова на Архитектонском факултету у кабинету 301.

Студијски програми за које се конкурс расписује

Мастер академске студије Унутрашња архитектура 2014/15

Део текста из ИНФОРМАТОРА 2014 - други уписни рок

Архитектонски факултет у Београду уписује у прву годину мастер академских студија, на студијски програм Унутрашња архитектура, у другом уписном року, укупно 7 студената који плаћају школарину. Страни држављанин може се уписати под истим условима као и држављанин Републике Србије, у оквиру квоте предвиђене за упис.

Накнада за полагање пријемног испита износи 2.000,00 динара. Годишња школарина, за студенте прве године студија који плаћају школарину, утврђена је у износу од 240.000,00 динара. Годишња школарина за студенте стране држављане износи 3.000 евра.

У прву годину студијског програма астер академских студија Унутрашња архитeктурa може се уписати лице које је завршило акредитоване основне академске студије архитектуре у Републици Србији или одговарајуће студије архитектуре и остварило најмање 180 ЕСПБ бодова, као и лице коме је страна високошколска исправа изједначена са првим степеном студија овог Факултета.

Приjeмни испит зa упис студената нa мaстeр aкaдeмске студиjе, студиjски прoгрaм – Унутрашња архитектура, oргaнизуje се у фoрми класификционог испитa, сa циљeм успoтaвљaњa рaнгa кaндидaтa при упису нa мaстeр aкaдeмскe студиje. Рaнг кaндидaтa утврђује сe нa oснoву збирa пoeнa, (при чему кандидат може освјити највише 100 поена), из слeдeћих делова:

 • успeх нa претходно завршеним студиjама – до 25 поена
 • мотивационо писмо (и интeрвjу) – до 25 поена
 • квaлитeт пoртфoлиja у цeлини – до 50 поена

Термински план - други уписни рок

 • понедељак, 6. октобар 2014. године од 9 до 10 сати, у соби 205 – пријављивање кандидата
 • понедељак, 6. октобар 2014. године у 11 сати – истицање листе пријављених кандидата, са личним подацима и подацима о успеху на претходно завршеним студијама, на огласној табли и сајту Факултета
 • ПОНЕДЕЉАК, 6. ОКТОБАР 2014. ГОДИНЕ У 12 САТИ – ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА НА АРХИТЕКТОНСКОМ ФАКУЛТЕТУ ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНУТРАШЊА АРХИТЕКТУРА У КАБИНЕТУ 301.
 • понедељак, 6. октобар 2014. године у 20 сати – истицање прелиминарне ранг листе
 • уторак, 7. октобар 2014. од 09 до 16 сати и среда, 08. октобар 2014. од 09 до 12 сати, у соби 215а – подношење жалбе Комисији за спровођење уписа на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или своје место на прелиминарној ранг листи, може се извршити искључиво лично, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе
 • среда, 08. октобар 2014. у 14 сати – увид у радове и разговор са комисијом
 • среда, 08. октобар 2014. до 20 сати – објављивање решења Комисије на поднету жалбу
 • четвртак, 09. октобар 2014. од 09 до 20 сати, у соби 215а  – подношење жалбе Декану на решење Комисије за спровођење уписа, може се извршити искључиво лично, у року од 24 сата од истека рока за доношење решења Комисије за спровођење уписа по жалби кандидата, у писаном облику, на обрасцу који ће кандидат добити приликом подношења жалбе
 • петак, 10. октобар 2014. до 12 сати – објављивање коначне одлуке Декана на поднету жалбу
 • петак, 10. октобар 2014. до 14 сати – објављивање коначне ранг листе на огласној табли и на сајту Факултета
 • петак, 10. октобар 2014. од 15 до 16 сати – упис кандидата

Детаљне имформације

Детаљне информације о условима, начину и поступку уписа у прву годину Мастер академских студија Унутрашња архитектура 2014/15. објављене су у ИНФОРМАТОРУ за други испитни рок:

ИНФОРМАТОР – други испитни рок: МУА 2014/15.