UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
reklama-DOS_800x600_preliminarna-rang-lista

Terminski plan upisa

Terminski plan za upis studenata u prvu godinu Doktorskih akademskih studija – Arhitektura i urbanizam u školskoj 2014/2015. godini:

01. oktobar 2014. – Objavljivanje preliminarne rang liste
03. oktobar 2014. – Podnošenje žalbi kandidata nadležnoj Komisiji
06. oktobar 2014. – Rešenja Komisije po žalbama kandidata
07. oktobar 2014. – Podnošenje žalbi kandidata Dekanu
08. oktobar 2014. – Konačna odluka Dekana po žalbama kandidata
08. oktobar 2014. – Objavljivanje konačne rang liste
09. i 10. oktobar 2014. – Upis u prvu godinu doktorskih studija
20. oktobar 2014. – Početak nastave na doktorskim studijama