УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Резултати студентског конкурса

Представљамо Вам резултате студентског конкурса за израду идејног архитектонског решења ВИП Мобиле Дата Центра у Блоку 51 у Новом Београду. Конкурс је расписао Архитектонски факултет у Београду у сарадњи са VIP Mobile и трајао је од 25. јула до 25. августа 2014. године.

Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног архитектонско-урбанистичког решења објекта ВИП Мобиле Дата Центра, које ће омогућити оптимално просторно искоришћење простора, ефикасност и функционалност, у складу са стандардима и нормама за ову врсту делатности. Од аутора се очекивало да, узимајући у обзир намену објекта и приложене услове за изградњу, понуде решења које ће омогућити најбољу функционалност, али и исказати његову иновативност  у складу са стандардима модерне градње телекомуникационих пословних објекта.

На конкурс је пристигло укупно седам радова. Након прегледа Конкурсне документације и провере испуњености услова прописаних расписом Конкурса, констатовано је да шест радова испуњавају пропозиције Конкурса.

Жири у саставу мр Милан Вујовић, в.проф. Архитектонског факултета, Игор Рајковић, доцент Архитектонског факултета, Небојша Фотирић, доцент Архитектонског факултета, Dejan Kastelic, Chief Technology Officer (CTO), Vip mobile, Милан Радаковић, дипл.инж.арх. вредновао је конкурсне радове на основу следећих општих критеријума:

1. просторни критеријум: просторни концепт решења, однос делова и целине простора или објекта, архитектонске вредности, просторни комфор, квалитет простора, инжењерска рационалност и техничка изводљивост;
2. програмски критеријум: функционалност и функционална оправданост решења, рационално коришћење простора, поштовање и задовољење конкурсног задатка и просторног програма, просторни комфор;
3. економски критеријум: економичност и економски аспекти пројектованог решења, економска адекватност решења конкурсном задатку, рационалност и практичност, поузданост у коришћењу и експлоатацији;
4. естетски критеријум: оригиналност, иновативност и уметничка вредност, изворност и креативна посебност, целовитост и доследност решења;
5. еколошки критеријум: однос према заштити, очувању и унапређењу квалитета животне средине, одрживо коришћење природних ресурса, смањење потрошње енергије и коришћење обновљивих извора енергије као и друге карактеристике конкурсног рада.

Дискутовало се о функционалности, економској оправданости, рационалности и практичности. Естетске карактеристике и доследност предложених решења су пресудни елементи који су довели до коначне одлуке.

Опширније о VIP Mobile Data Centar конкурсу
Резултати VIP Mobile Data Centar конкурса

VIP-I-nagrada_1_o

I награда

Ауторска шифра 358362
Аутори:
Јелена Петровић М-2013/056
Мирко Милановић 081/2013
Димитрије Пузовић 156/2012

Рад је на најадекватнији начин задовољио све критеријуме. Пројекат има балансиран однос између форме и функције и на рационалан начин решаве задатке који су захтевани расписом Конкурса. Материјализација је сведена и јасна, доследно спроведена, од познатих материјала који су доступни на тржишту, што је позитивно вредновано. С обзиром на захтеве и специфичности објекта, аутори су направили добар одабир конструктивног ситема.

Поред економичног и рационалног концепта, решење поседује и естетске квалитете који се огладају у добрим пропорцијама и композицији елемената. Функционалне карактеристике објекта је могуће “читати” у волуметрији. Композиција је сачињена од три волумена која прате три функционалне целине – администрација, комуникација, технолошка зона. У композиционом смислу, ова три волумена су веома добро усаглашена. Жири посебно наглашава колонаду која је дискретно инкорпорирана и даје објекту идентитет, а полутранспарентна облога омогућава ублажавање игре светлости и сенке на главној фасади. Такође, потребно је напоменути, да се рад издваја по јасноћи графичке презентације и представљању процеса развоја идеје.

I награда шифра 358362: СВЕСКА
VIP-II-nagrada_1_o

II награда

Ауторска шифра 140813
Аутори:
Катарина Петровић М-2013/001
Невена Балалић М-2013/005

Рад се у току разматрања и дискусије издвојио по специфичном третману угла, као и по третирању волумена. Такође је интересантно и инкорпорирање дизел агрегата у основни волумен објекта. Основни композициони елементи су висока платна којима је ритмована фасада. Она објекту дају специфичну ноту, а једноставна кубична форма посматрачу постаје интересантнија.

Ово је једини рад који је функцију распоредио у три етаже. Међутим, захваљујући специфичном третману фасаде, функција је подлегла форми, што за ову типологију није препоручљиво. Комисија сматра да је потребно похвалити тродимензионални приказ објекта који овај рад такође издваја од осталих предложених решења.

VIP-otkup-1_1_o

Откуп

Ауторска шифра 235235
Аутори:
Зорана Златојевић М-2013/138
Александра Кресоја М-2013/043

VIP-otkup-2_5_o

Откуп

Ауторска шифра 357197
Аутори:
Предраг Миловановић 047/2012
Александра Миловановић 050/2012
Катарина Шкрбић 078/2012