UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika i Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja: Preuzimanje zapisnika i radova

Modul 2 – Uvod u projektovanje

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs 2.5. – Arhitektonska grafika
Kurs 2.3. – Vizuelna istraživanja

Obaveštavaju se studenti koji su u prethodnom semestru položili ispit iz Arhitektonske grafike da dođu u petak 19.09.2014. u 18 časova u kabinet 341 da preuzmu zapisnike sa ispita za potrebe RIBA akreditacije.

Studenti će svojim potpisom garantovati kompletnost svog portfolija.

U tom terminu će se vraćati i zaostali ispitni radovi, zatim radovi koji su bili na izložbi kao i nepreuzeti zapisnici sa kursa Vizuelna istraživanja.

Iz kabineta