УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 02 бр. 1743/1
Дана: 10.09.2014. године
Београд

На основу члана 21. Статута Архитектонског факултета у Београду, а у вези са молбом бр 1310/1 председника студентског парламента од 02.09.2014. године, доносим

О Д Л У К У

  1. Утврђује се износ накнаде за пријемни испит за упис на мастер академске студије у школској 2014/15 години, у висини од 2.000,00 динара.
  2. Накнаду из тачке 1. ове Одлуке студенти уплаћују на рачун Факултета у поступку подношења пријаве за упис на мастер академске студије у школској 2014/15 години.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДЕКАН
АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Владан Ђокић