УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Издавање диплома

Обавештење за све студенте Мастер академских студија – генерација 2012/2013.

Студенти који су одбранили мастер пројекат подносе Студентској служби од 22. јула до 8. августа и од 1. до 31. октобра 2014:

  • индекс,
  • 1 захтев за издавање мастер дипломе (може се набавити у књижари АФ‐а),
  • потврду  из  библиотеке о раздуживању,
  • доказ о уплати  5.000  динара на рачун Факултета  бр. 840‐1436666‐34 са позивом на бр. 51 700000 (са сврхом уплате „издавање дипломе”) и
  • ЦД са мастер  пројектом у електронској форми, (припремљен у .пдф формату 150 дпи).

У складу са Одлуком Савета факултета о ценовнику услуга за студенте Архитектонског факултета, број 01-2416/2-5 од 23.12.2011 и Одлуком Универзитета у Београду о износу накнаде за услуге које пружа Универзитет у Београду и упутством број 02-452/1 од 26.03.2014. године студент коме се издаје диплома вишег степена (мастера) у обавези је да у горе наведеним терминима, пре преузимања исте, поднесе истовремено и захтев за издавање дипломе основних студија.