UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs M5A.2. – Vizuelna kultura i arhitektura: značenje i tumačenje: Predaja priloga

Modul M5 – Projekat 1 – usmerenje (A, U, AT)

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M5A.2. – Seminar – Vizuelna kultura i arhitektura: značenje i tumačenje

Obaveštavaju se studenti prve godine Master studija koji pohađaju MODUL M5A.2. – Seminar: VIZUELNA KULTURA I ARHITEKTURA: ZNAČENJE I TUMAČENJE kod v. profesora dr Aleksandra Ignjatovića da dodatne priloge koje nisu predali uz završni rad mogu predati u petak, 4. jula 2014, od 10 do 11 časova, ili u ponedeljak, 7. jula 2014, od 13 do 14 časova.

Rad treba da sadrži sledeće:

  1. Indentifikacioni list (Pogledati uputstvo za formiranje portfolija predmeta)
  2. Kurikulum predmeta (Pogledati uputstvo za formiranje portfolija predmeta)
  3. Prvi kolokvijum (Koncizno obrazloženje izabranog primera na listu A4 formata)
  4. Drugi kolokvijum (Odštampano izlaganje prezentacije)
  5. Seminarski rad
  6. Formular zapisnika o ocenjivanju (Pogledati uputstvo za formiranje portfolija predmeta)

Iz kabineta 231

0