UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta: Rezultati kolokvijuma, uvid u radove i ispit

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 22.2. – Organizacija građenja i osnove menadžmenta

Rezultati posle pregledanog 3. kolokvijuma istaknuti su na tabli prekoputa kabineta 304, i na Arh.Portalu.

Studenti koji su preko kolokvijuma ostvarili potreban broj poena za pozitivnu ocenu, položili su ispit u ispitnom roku JUN 1.

Studenti koji nisu nakon polaganja testa skupili dovoljan broj poena za pozitivnu ocenu, mogu da polažu samo 3. kolokvijum – test u ispitnom roku JUN 1 u terminu ispita.

Studenti koji nisu polagali test, a imaju uslov, mogu da polažu samo 3. kolokvijum – test u ispitnom roku JUN 1, u terminu ispita.

U ispitnom roku JUN 2 i svim narednim rokovima moguće je polagati samo kompletan ispit.

Izlaskom na ispit gubi se pravo na sabiranje poena sa kolokvijuma, i uračunavaju se samo poeni sa nastave (uslov za izlazak na ispit je minimum 8 poena).

Maksimalan broj poena na ispitu je 75.

Uvid u radove sa 2. i 3. kolokvijuma održaće se u četvrtak 19. juna u 10,00 u kabinetu 304.

Bonus poeni su dodati studentima kojima nedostaje:
– za pozitivnu ocenu do 2 poena +2
– za višu ocenu do 1 poen +1

Iz kabineta