UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 16 – Arhitektura, urbanizam i društvo

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 16.3. – Regulativa

Rezultati 2. kolokvijuma iz Regulative su postavljeni na Arh.Portal.

Zaključene su ocene na osnovu oslobađanja putem položenih kolokvijuma. Studentima kojima je nedostajao do jedan poen za prelaz na višu ocenu dat je bonus. Studentima kojima je nedostajalo do 2 poena za prelaz na pozivitnu ocenu, takođe je dat bonus. Ocene su zaključene samo onim studentima koji su polagali oba kolokvijuma.

U prvom junskom ispitnom roku studenti mogu da polažu samo jedan od kolokvijuma po izboru, ili ceo ispit. Od drugog junskog roka može se polagati samo ceo ispit.

Uvid u radove – četvrtak 5. jun u 12,00 u kabinetu 304.

Iz kabineta