UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Vukova-zaduzbina_o

Konkurs

Vukova zadužbina od 1990. godine dodeljuje godišnje nagrade za nauku i za umetnost. Nagrađuju se po jedno delo u oblasti nauke i umetnosti objavljeno, izvedeno ili prikazano u vremenu od 1. oktobra prethodne do 1. oktobra ove godine.

Nagrada za umetnost dodeljuje se jednom autoru za originalno umetničko delo nastalo u Srbiji ili inostranstvu, odnosno za književno delo objavljeno na srpskom jeziku.

Nagrada za nauku dodeljuje se jednom autoru za naučno delo, originalni istraživački naučni rad, objavljeno na srpskom jeziku, iz naučnih oblasti kojima se bavio Vuk Karadžić (nauka o književnosti, istorija, lingvistika, folkloristika, etnologija, etnografija, etnomuzikologija, geografija).

Nagrada se ne dodeljuje za kritička izdanja, zbornike radova, antologije i priređivačke poslove.

Nagrada se sastoji od povelje, plakete s Vukovim likom i novčanog iznosa, koji utvrđuje Upravni odbor Vukove zadužbine.

Predloge za nagrade mogu podnositi pojedinci, naučne i prosvetne ustanove i ustanove kulture, kao i društvene organizacije.

Odluke o nagradama donose odbori za nauku i za umetnost koje je imenovao Upravni odbor Vukove zadužbine.

Pozivamo zainteresovana pravna i fizička lica da dostave svoje predloge za nagrade Vukove zadužbine za 2014. godinu.

Uz predlog dostaviti obrazloženje i dva primerka dela koje se predlaže za nagradu (ako je u pitanju knjiga ili druga publikacija).

Predlozi se dostavljaju do 1. oktobra 2014. godine, na adresu:

Vukova zadužbina
Kralja Milana 2
11000 Beograd

Vukova-zaduzbina_logo_o
1