UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kursevi M6AT.2. i M8.3. – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada: Potpisivanje zapisnika

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT)

Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmeti:

Kurs M6AT.2. – Seminari – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada
Kurs M8.3. – Izborni predmet 3 – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

Obaveštenje za studente 2. godine MAS

Potpisivanje zapisnika o polaganju ispita za RIBA akreditaciju obaviće se u utorak, 20.5.2014. od 12.00, kabinet 350a.

Obavezno doneti kompletan portfolio predmeta i popunjen formular o polaganju ispita.

NAPOMENA: SVAKI STUDENT MORA IMATI KOMPLETAN PORTFOLIO (grupni rad – svaki član grupe ima svoj primerak).
Studenti koji su radili postere u portfolio za seminar ubacuju seminarski rad i fotokopije 2. kolokvijuma, a u portfolio za izborni predmet ubacuju seminarski rad, poster (savijen na format fascikle) i original 2. kolokvijuma.

0