UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Tribina

B--bina-rs

Pozivamo Vas na BINA tribinu:

JAVNI GRADSKI PROSTORI
problemi, modeli, perspektive

 

koja će se održati u sredu, 14. maja 2014. godine,
od 18 do 20 časova
na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, sala 200, Bulevar Kralja Aleksandra 73/II

Učesnici: Zoran Đukanović, Vanja Panić, Milena Vukmirović, Nada Jadžić i Vesna Gvozdenov
Moderator: Vladana Putnik (Do.co.mo.mo Srbija)

Osnovni element urbanog sistema svakog grada jesu javni prostori čija je funkcija, prvenstveno, da omoguće i pospeše komunikaciju među građanima. Trgovi, parkovi, skverovi, šetališta i reprezentativne saobraćajnice od velikog su značaja jer određuju karakter i duh jednog grada. Ovi gradski prostori predstavljaju dragoceni deo svake metropole, te je potrebno veoma pažljivo razmotriti strategiju njihovog formiranja, projektovanja, očuvanja i revitalizacije.

Zaštita autentičnih vrednosti i integriteta starog gradskog jezgra Beograda traži specifičan pristup savremenom projektovanju unutar istorijskih ambijenata, urbanističkih celina i javnih prostora. Rekonstrukcija javnih prostora grada, u skladu sa savremenim principima i shvatanjima, takođe je tema koja zahteva podrobniju diskusiju.

Do.co.mo.mo Srbija, u okviru manifestacije BINA 2014, organizuje tribinu s ciljem da se razmotre problemi oblikovanja javnih gradskih prostora Beograda, počevši od novije istorije urbanog razvoja grada i njegove modernizacije početkom XX veka, pa do savremenih viđenja, shvatanja i predloga intervencija u okviru njih.

Na tribini će učestvovati Zoran Đukanović, doc. arh. sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i jedan od kreatora projekta PaPs (Public Art & Public Space), dr Vanja Panić sa Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Milena Vukmirović iz Urbane laboratorije i istraživač na projektu Modernizacija zapadnog Balkana i Nada Jadžić i Vesna Gvozdenov, pejzažni arhitekti, autorke projekta Urbani džepovi Beograda.

Zoran Đukanović će govoriti o savremenom oblikovanju i oživljavanju javnih prostora grada i ulozi građana i umetnika u kreiranju kulturnih aktivnosti i unošenju novih umetničkih sadržaja u javne gradske prostore.

Dr Vanja Panić će govoriti o istorijskim aspektima tretiranja javnih prostora Beograda, sa posebnim osvrtom na period između dva svetska rata.

Dr Milena Vukmirović govoriće o modelima i smernicama za formiranje mreže pešačkih prostora u centralnom gradskom jezgru evropskih gradova.

Nada Jadžić i Vesna Gvozdenov predstaviće projekat Urbani džepovi Beograda i govoriti o korisnom i bogatom iskustvu koje se tiče nedostataka i prednosti u radu sa gradskim institucijama i lokalnim zajednicama, administrativnim i imovinskim službama, kao i sa građanima Beograda.

http://www.bina.rs/2014/javni-gradski-prostori-problemi-modeli-perspektive-tribina/

Tribina-javni-gradski-prostori_o