UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
 • Serija događaja: BERLIN UNLIMITED

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  “Berlin Unlimited” je serija događaja koja traje već četvrtu godinu, a ove godine se u septembru održava u Berlinu. U okviru serije događaja održaće se i izložba “Berlin Unlimited”, koja treba da istraži kontradikciju urbanih realnosti – između pitanja individualne slobode i urbanog ograničenja. Pomoću umetnosti i kreativnih medija, arhitekture i urbanog dizajna, teorije i istraživanja, “Berlin Unlimited” ima za cilj da otkrije interdisciplinarni narativ o gradu i da prikaže kritičko sagledavanje pređašnjih ograničenja, današnjih granica i budućih eventualnih novih podela.
 • Izbor: dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonske konstrukcije, materijali i fizika zgrada stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se dr Ana Radivojević, dipl.inž.arh., izabere u zvanje vanrednog profesora na Departmanu za arhitektonske tehnologije za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa.
 • Izbor: mr Ivan Kucina, dipl.inž.arh.

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, ul. Bulevar kralja Aleksandra 73/II, obaveštava sve zainteresovane da se Izveštaj Komisije za izbor nastavnika za užu naučnu, odnosno umetničku oblast: Arhitektonsko projektovanje i savremena arhitektura stavlja na uvid javnosti. Komisija predlaže da se mr Ivan Kucina, dipl.inž.arh., izabere u zvanje vanrednog profesora, na Departmanu za arhitekturu, za navedenu oblast. Izveštaj Komisije se nalazi u prostorijama biblioteke Fakulteta (II sprat, soba 210) i dostupan je javnosti petnaest dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Izložba stručno-umetničkih ostvarenja kandidata mr Ivana Kucine, biće otvorena u ponedeljak, 05. maja 2014. godine, u 19,00 časova, u prostorijama Arhitektonskog fakulteta, sala 200 (II sprat) i trajaće do 11. maja 2014. godine.
 • Kurs 7.2. – Istorija arhitekture i naseljavanja 2: Odloženo predavanje i termin drugog kolokvijuma

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  Obaveštavaju se studenti druge godine Osnovnih akademskih studija da predavanje na predmetu Istorija arhitekture i naseljavanja 2 neće biti održano u utorak 06. 05. 2014. godine u redovnom terminu. Tačan termin nadoknade ovog časa biće naknadno objavljen. Drugi kolokvijum na predmetu biće održan u poslednjoj sedmici nastave u semestru, u utorak 27. 05. 2014. godine, u 18.00 časova, u amfiteatru fakulteta. Raspored polaganja po grupama će biti naknadno objavljen.
 • Kurs 15.2. – Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa: Predaja zapisnika o polaganju ispita

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  Predaja zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Integrativna zaštita graditeljskog nasleđa, za studente koji su ispit položili u aprilskom ispitnom roku, obaviće se u utorak, 06. maja 2014. godine u 12 sati u kabinetu 233. Potrebno je zapisnik doneti u dva primerka sa popunjenim podacima vezanim za ime, prezime studenta i broj indeksa. Zapisnici sa ocenama biće vraćeni u četvrtak, 08. maja 2014. godine u 12 sati. Za studente koji su iz opravdanih razloga sprečeni da predaju zapisnik u ovom terminu, mogu to da urade svakog četvrtka od 11 do 12 sati u kabinetu 233, do kraja maja meseca.
 • Kurs 15.1. – Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji: Predaja zapisnika o polaganju ispita

  By Arhitektonski fakultet on 30/04/2014
  Predaja zapisnika o polaganju ispita iz predmeta Istorija arhitekture i naseljavanja u Srbiji, za studente koji su ispit položili u aprilskom ispitnom roku, obaviće se u utorak, 06. maja 2014. godine u 12 sati u kabinetu 233. Potrebno je zapisnik doneti u dva primerka sa popunjenim podacima vezanim za ime, prezime studenta i broj indeksa. Zapisnici sa ocenama biće vraćeni u četvrtak, 08. maja 2014. godine u 12 sati. Za studente koji su iz opravdanih razloga sprečeni da predaju zapisnik u ovom terminu, mogu to da urade svakog četvrtka od 11 do 12 sati u kabinetu 233, do kraja maja meseca.