UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 23 – Stručna praksa, ekskurzija ili letnja radionica

Obaveštenje

Predmet:
Kurs 23.1. – Stručna praksa
(Stručna praksa studenata III godine Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14.)

Stručna praksa na gradilištu ili u projektnom birou obavlja se u trajanju od 120 radnih sati (15 radnih dana), odnosno 3 nedelje, tokom jula i prve polovine avgusta meseca 2014. godine.

Projektno ili građevinsko preduzeće studenti biraju sami, za šta prilažu odgovarajuću potvrdu.

Praksu je moguće obaviti i u inostranstvu (u organizaciji IAESTE-a ili u sopstvenoj organizaciji).

Postupak:

  • Prijavljivanje se vrši na formularima koji se nabavljaju u knjižari fakulteta ili preuzimaju sa sajta fakulteta.
  • Na istom formularu treba overiti pismenu potvrdu firme koja prima studenta na praksu (pečat i potpis ovlašćenog lica u firmi).

Predaja overenih potvrda studenata III godine Osnovnih akademskih studija Arhitektura – 2013/14. za obavljanje stručne prakse, kao i dodela uputa za praksu obaviće se 29. maja 2014. u terminu koji će biti naknadno objavljen. Sva dodatna obaveštenja, do predaje potvrde, mogu se dobiti na vežbama iz organizacije građenja.

Iz kabineta

PRIJAVA ZA STRUČNU PRAKSU: Kurs 23.1. – Stručna praksa