УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 23 – Стручна пракса, екскурзија или летња радионица

Обавештење

Предмет:
Курс 23.1. – Стручна пракса
(Стручна пракса студената III године Основних академских студија Архитектура – 2013/14.)

Стручна пракса на градилишту или у пројектном бироу обавља се у трајању од 120 радних сати (15 радних дана), односно 3 недеље, током јула и прве половине августа месеца 2014. године.

Пројектно или грађевинско предузеће студенти бирају сами, за шта прилажу одговарајућу потврду.

Праксу је могуће обавити и у иностранству (у организацији ИАЕСТЕ-а или у сопственој организацији).

Поступак:

  • Пријављивање се врши на формуларима који се набављају у књижари факултета или преузимају са сајта факултета.
  • На истом формулару треба оверити писмену потврду фирме која прима студента на праксу (печат и потпис овлашћеног лица у фирми).

Предаја оверених потврда студената III године Основних академских студија Архитектура – 2013/14. за обављање стручне праксе, као и додела упута за праксу обавиће се 29. маја 2014. у термину који ће бити накнадно објављен. Сва додатна обавештења, до предаје потврде, могу се добити на вежбама из организације грађења.

Из кабинета

ПРИЈАВА ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ: Курс 23.1. – Стручна пракса