UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Sportska dvorana na Krku – pogled iz vrta franjevačkog samostana
Autor fotografije: Idis Turato

Predavanje

Pozivamo Vas da prisustvujete predavanju:

ARHITEKTURA POVJERENJA

prof. dr Idisa Turata, profesora na Fakultetu Građevinarstva, Arhitekture i Geodezije u Splitu, gostujućeg nastavnika na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu.

Predavanje će se održati u utorak, 29. aprila 2014. u 19.00 časova u amfiteatru Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, Bulevar kralja Aleksandra 73/II, Beograd.

ARHITEKTURA POVJERENJA

Apstrakt:
Arhitektura bez povjerenja ne postoji. Sve započinje, počiva i gradi se povjerenjem. Od povjerenja prema ljudima, do povjerenja ljudi prema arhitekturi, od povjerenja prema idejama, do povjerenja za ideju, od povjerenja u vrijeme, do vremena potrebnog da se povjerenje provjeri i dokaže. Arhitektura povjerenja gradi se jasnim odnosima, uzbudljivim događajima te traje u vremenu.

Povjerenje nije zauvijek dato, niti a priori zasluženo. Povjerenje se stalno preispituje, stavlja na kušnju, i uskraćuje. Povjerenje živimo kao da će zauvijek trajati, ali ga jednako tako otvoreno propitujemo kao da ćemo ga svakog časa izgubiti ili uskratiti.

Arhitekturu gradi isključivo i samo jasno dato ili primljeno povjerenje. Bez povjerenja arhitektura nije moguća.

Fotografije iz The Hall Story, dokumentarnog filma o ljudima koji su gradili sportsku dvoranu i Trg na Krku i onima koji je danas koriste

Biografija predavača

Idis Turato (1965) je arhitekt (PhD) i profesor na Fakultetu Građevinarstva, Arhitekture i Geodezije u Splitu, gostujući nastavnik na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Univerzitetu u Beogradu – Arhitektonskom fakultetu. Na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, doktorirao je 2012. godine na temu Arhitektura „gotovih elemenata“ – projektiranje metodom slaganja i prilagođavanja ranije pripremljenih sklopova i fragmenata.

Sa arhitektom Sašom Randićem 1992. godine otvara biro RandićTurato, a 2009. godine osniva samostalni biro Arhitektonski biro Turato d.o.o. u Rijeci.

Dobitnik je niza arhitektonskih nagrada: Nagradu Udruženja hrvatskih arhitekata (UHA) Viktor Kovačić za najuspešnije arhitektonsko ostvarenje na godišnjoj izložbi realizacija, osvajao je 2003. godine za dogradnju Tehničkog fakulteta u Rijeci, 2008. godine za Aulu Pape Ivana Pavla II na Trsatu, te 2009. godine za Dječji vrtić Katarina Frankopan na Krku; za projekat Sportske dvorane i Trga na Krku za istu je nagradu ove godine nominovan. Nagradu Vladimir Nazor, koju godišnje Ministarstvo kulture Republike Hrvatske dodeljuje za najbolja umetnička ostvarenja, osvojio je 2005. godine za projekat osnovne škole Fran Krsto Frankopan naKrku, a za istu je školu nagrađen međunarodnom nagradom Piranesi Award. U dva navrata nominovan je za Nagradu Mies Van der Rohe među 40 najuspešnijih arhitektonskih realizacija u Evropi: 2007. godine za projekat osnovne škole Fran Krsto Frakopan na Krku, te 2011. godine za vrtić Katarina Frankopan na Krku. 2012. godine za Nest and Cave kuću u Voloskom pokraj Opatije osvojio je Nagradu UHA-a Drago Galić, za najuspešnije ostvarenje na području stambene arhitekture.

Projekti realizovani u birou RandićTurato i konteksti u kojima su nastajali objavljeni su 2000. godine u monografiji Randić-Turato – Arhitektura tranzicije, u izdanju Arhiteksta. Zajedno sa Sašom Randićem 2006. godine, Idis Turato je predstavljao Hrvatsku na 10. Bijenalu arhitekture u Veneciji s projektom In Between, a 2010. godine, u saradnji s petnaest hrvatskih arhitekata ponovo predstavlja Hrvatsku na 12. Bijenalu arhitekture u Veneciji s projektom Pavillion.

Poslednje tri godine u intenzivnom nedeljnom kontinuitetu objavljuje autorske tekstove, osvrte i komentare prostorno inspiracijske tematike na svom blogu na stranici www.idisturato.com.

http://www.idisturato.com/
http://idisturato.tumblr.com/

Vreme i mesto

Utorak, 29. april 2014.

19.00 časova
Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet
Amfiteatar

8