UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
36_salon_arhitekture_side

Organizator: Muzej primenjene umetnosti
Kustos izložbe i urednik kataloga: mr Ljiljana Miletić Abramović, kustos Odseka za arhitekturu i v.d. direktor MPU.

Ovogodišnji 36. Salon arhitekture održava se u Muzeju primenjene umetnosti od 26. marta do 30. aprila 2014. i proteći će u znaku velikog jubileja – četrdeset godina od osnivanja Salona arhitekture (1974-2014).

Misija Salona svih ovih godina bila je da se istakne uloga i značaj arhitekture u razvoju društva, pluralnost i kvalitet arhitektonskih rešenja i graditeljski standardi, ali i alternativne, istraživačke ideje i projekti. Osim što reflektuje arhitektonske i urbanističke prakse naše sredine, Salon je od osnivanja bio mesto i prilika za razmenu lokalnih, regionalnih i globalnih iskustava.

U okviru pratećeg programa Salona biće predstavljeni brojni gosti iz zemlje i inostranstva, kao i teme bitne za savremenu arhitekturu i društvo. Poseban segment čini izložba posvećena istorijatu Salona arhitekture na kojoj će biti prikazana nagrađena dela u periodu od 1974. do 2014.

Žiri 36. Salona arhitekture u sastavu: Aleksandar Bobić, Aleksandar Keković, Tanja Manojlović, Bojana Pejić i Milorad Vidojević dodelio je Grand Prix kao i ostale nagrade po kategorijama: arhitektura, urbanizam, enterijer, publikacije, eksperiment i istraživanje, gost, arhitektonska kritika i arhitektonska fotografija.

Na konkurs je prijavljeno 264 rada. Za izlaganje na Salonu selektovano je 114 radova, od kojih u konkurenciji za nagrade našlo se 74 rada.

Članovi Saveta 36. Salona arhitekture su Slobodan Selinkić, Ilja Mikitišin, Ljiljana Miletić Abramović, Milena Obradović i Zorica Savičić.

Tokom trajanja 36. Salona arhitekture muzejske publikacije, na temu savremene arhitekture i dizajna, prodavaće se po značajno povoljnijim cenama.

Sve detaljnije informacije o programu 36. Salona arhitekture biće blagovremeno istaknute na sajtu Muzeja primenjene umetnosti: http://www.mpu.rs/

Prateći program 36. Salona arhitekture

Fotografije sa otvaranja izložbe
Autor fotografija: Veselin Milunović

Nagrade i priznanja

Za ovogodišnji 36. Salon arhitekture kandidovano je 264 rada u svim kategorijama. Žiri je u zvaničnu selekciju uvrstio 114 radova, od čega je u konkurenciji za nagrade razvrstano 77 radova u 9 kategorija.

Prilikom selekcije i vrednovanja kandidovanih radova, žiri se rukovodio pitanjem novog u smislu doprinosa arhitektonskom stavralaštvu u aktuelnom kontekstu rada, te mesta, uloge i značaja dela u okviru, ne samo savremene arhitektonske prakse, već šire u odnosu na Umetnost, Politiku, Nauku i Ljubav kao Badijuove (Alain Badiou) procedura Istine.

Žiri 36. Salona arhitekture u sastavu: Aleksandar Bobić (predsednik žirija), Aleksandar Keković, Tanja Manojlović, Bojana Pejić i Milorad Vidojević dodelio je Grand Prix kao i ostale nagrade i proznanja po kategorijama: arhitektura, urbanizam, enterijer, publikacije, eksperiment i istraživanje, gost, arhitektonska kritika i arhitektonska fotografija:

Velika nagrada – Grand Prix Salona

dodeljuje se autorima Milanu Đuriću, Aleksandru Vuja i Milki Gnjato za realizovano delo Kombinovana dečja ustanova “Tesla-nauka za život” u bloku 67 na Novom Beogradu.

Obrazloženje žirija:
”Autori eksperimentišu sa kontekstom i lokacijom – mestom sučeljavanja dve novobeogradske matrice, vešto koristeći proceduru “objekat varira a kontekst ga prati” što rezultira nastankom zgrade iz grada. Pažljivim i tačnim zatvaranjem prema ulici sa lučnim udvojenim perforiranim fasadnim platnom i otvaranjem kubičnih ekrana prema unutrašnjosti stambenog naselja, objekat se artikuliše kao scena za dvoje, nešto kao Ljubav u smislu procedure Istine. Prostorna organizacija je dosledna i u potpunosti podređena specifičnim programskim zahtevima i standardima savremene dečje pedagogije. Autori dosledno primenjuju standarde energetske efikasnosti uz vešto očuvanje perceptivnog kvaliteta samog objekta i estetičkog doprinosa kontekstu. Sve to zajedno, ovaj objekat smešta u ravan nečeg novog, koje kao takvo pravi rez u odnosu na aktuelno stanje stvari.”

01 GRAND PRIX 2014_01
Autori: Milan Đurić, Aleksandru Vuja i Milka Gnjato ❘ Kombinovana dečja ustanova “Tesla-nauka za život” u bloku 67 na Novom Beogradu.
01 GRAND PRIX 2014_02
Autori: Milan Đurić, Aleksandru Vuja i Milka Gnjato ❘ Kombinovana dečja ustanova “Tesla-nauka za život” u bloku 67 na Novom Beogradu.

Nagrada u kategoriji ”Arhitektura”

dodeljuje se autorima Lazaru Kuzmanovu i Miljanu Cvijetiću za realizovano delo Stambena zgrada u ulici Vase Stajića br. 8 u Novom Sadu.

Obrazloženje žirija:
”Autori eksperimentišu sa objektom kao takvim, koristeći se procedurom varijacije likovnih i prostornih superpozicija u svrhu artikulacije fasadnog platna kao nečeg što je stabilno i determinisano i kao takvo stoji naspram “nestabilnog” konteksta. Rezultat ovog superponiranja ogleda se u pojavnosti snažnog likovnog izraza na pročelju ovog objekta koji se čita kao matematičaka rasparanost. Prostorna organizacija ovog objekta je jasna i jednostavna. Autori na tačan način artikulišu ulaznu partiju kroz naglašavanje teme stuba i prepuštene grede. Doprinos ovog objekta se ogleda u odbacivanju ideje identiteta kao polazišta za arhitekturalno stvaranje.”

02 NAGRADA_ARHITEKTURA_2014
Autori: Lazar Kuzmanov i Miljan Cvijetić ❘ Stambena zgrada u ulici Vase Stajića br. 8 u Novom Sadu.

Nagrada u kategoriji ”Gosti salona – delo u inostranstvu”

dodeljuje se autorima Branislavu Mitroviću, Ognjenu Krašni i Siniši Tataloviću za realizovano delo Upravna zgrada preduzeća ”Hidroelektrane na Drini” a.d. u Višegradu, Bosna i Hercegovina.

Obrazloženje žirija:
”Autori eksperimentišu sa kontekstom – obalom reke Rzav i Andrićgradom, što rezultira ambivalentnošću prednje i zadnje fasade. Prema reci Rzav, autori se koriste procedurom “kontekst je stabilan a objekat ga prati”, dok prema Andrićgradu primenjuju suprotnu proceduru “kontekst varira a objekat ga prati”. Rezultat ovog superponiranja ogleda se kroz artikulaciju kamene fasade naslonjene na kamenu obalu reke Rzav, odnosno kroz vešto kombinovanje drvenih i betonskih elemenata okrenutih prema samom naselju. Značaj ovog objekta se ogleda u nedvosmislenom afirmisanju teme javnog prostora (trga, natkrivenog prostora i pešačkog mosta) koji zajedno čine jedno telo bez obzira na namenu objekta. Autori su jasni u artikulaciji unutrašnje prostorne organizacije i samoj obradi elemenata enterijera. Značaj ovog objekta se ogleda u doslednom arhitektonskom izrazu koji se može razumeti kao jasna distinkciju u odnosu na kontroverzni arhitektonsko-urbanistički koncept Andrićgrada.”

05 NAGRADA_GOSTI SALONA_2014
Autori: Branislav Mitrović, Ognjen Krašni i Siniša Tatalović ❘ Upravna zgrada preduzeća ”Hidroelektrane na Drini” a.d. u Višegradu, Bosna i Hercegovina.

Nagrada u kategoriji ”Arhitektura-urbanizam”

dodeljuje autorima Zoranu Lazoviću i Vladanu Đokiću za realizovano Stambeno naselje u Gostivarskoj ulici na Voždovcu u Beogradu.

Obrazloženje žirija:
”Autori eksperimentišu sa lokacijom i kontekstom Voždovca, prilagođavajući se tako veoma razvijenoj topografiji same lokacije, te koristeći se procedurom “objekat varira a kontekst ga prati”. Sve ovo rezultira kaskadnim nizovima rogljastih formi objekata koji se, kao takvi, prilagođavaju karakteru urbanog pejzaža Voždovca. Bez obzira što se radi o neprofitnom stanovanju, autori uspevaju da obezbede komfor koristeći se uvek tačnim i korisnim postupcima za obezbeđenje prirodnog provetravanja i poželjne osunčanosti. Prostorna organizacija stanova je tačna i jednostavna i kao takva prilagođena dostojanstvu življenja. Vrednost ovog naselja se ogleda u poruci da je uz pomoć znanja i pedantnosti moguće stvoriti adekvatan i human prostor za življenje, bez obzira na višestruko teške uslova i zahteve građenja.”

03 NAGRADA_URBANIZAM_2014
Autori: Zoran Lazović i Vladan Đokić ❘ Stambeno naselje u Gostivarskoj ulici na Voždovcu u Beogradu.

Nagrada u kategoriji ”Enterijer”

dodeljuje autorkama Ivi Bekić i Tamari Popović za realizovano delo “lol! pantheon” – enterijer salona i kancelarije ciriškog časopisa “Kamenzind”(Camenzind Office).

Obrazloženje žirija:
”Autorke eksperimentišu sa zakrivljenom formom kroz proceduru “varijanta u kontekstu koji varira”, a u cilju stvaranja različitog efekta. Vešto preuzimajući temu Panteona iz Rima, autorke manipulišu na vizuelnom nivou sa slikom i u prostornom smislu obrtanja konkavnog u konveksno. Koristeći se konceptom minimalizma u rešavanju problema enterijera postižu visok kvalitet prostorne organizacije primerene programu. Doprinos ovog projekta ogleda se u tačnom i prikladnom intervenisanju što rezultira visokim vizuelnim i funkcionalnim kvalitetom.”

04 NAGRADA_ENTERIJER_2014
Autorke: Iva Bekić i Tamara Popović ❘ “lol! pantheon” – enterijer salona i kancelarije ciriškog časopisa “Kamenzind”(Camenzind Office).

Nagrada u kategoriji ”Eksperiment i istraživanje”

dodeljuje autorima Branku Stanojeviću i Mileni Strahinović za istraživanje i eksperimentisanje pod nazivom “Granica, vizuelni spomenik žrtvama obmane” na graničnom prelazu Šepak kod Loznice.

Obrazloženje žirija:
”Autor se u svom istraživanju bavi pitanjem političke granice koju kontrastira sa rekom Drinom, dakle sa nečim što na nivou pejzaža predstavlja liniju. Razmatrajući pitanje granice, autor istražuje njenu promenljivost i privremonost u kratkom i bliskom vremenskom periodu. U kontekstu toga, autor eksperimentiše sa mostom na Drini kroz primenu procedure “objekat se redukuje do tačke nestajanja a kontekst je nepromenjiv”. Koristeći se konceptom dematerijalizacije, autor postiže snažan vizuelni efekat “prekida”. Značaj ovog projekta se ogleda u jasnom i nedvosmislenom prostornom preispitivanju političkog unutar javne sfere, a u cilju suočavanja sa prošlošću.”

06 NAGRADA_EKSPERIMENT_ISTRAZIVANJE_2014
Autori: Branko Stanojević i Milena Strahinović ❘ Istraživanje “Granica, vizuelni spomenik žrtvama obmane” na graničnom prelazu Šepak kod Loznice.

Priznanje u kategoriji ”Arhitektura”

dodeljuje autorima Igoru Mariću, Božidaru Maniću i Ani Niković za realizovano delo Kapela na novom groblju u Baroševcu kod Lazarevca.

Obrazloženje žirija:
”Autori eksperimentišu sa formom kao takvom, a u svrhu artikulisanja prostorne organizacije i vizuelnog jedinstva nečega što pretpostavlja situaciju prekida. Koristeći se tradicionalnim elementima sakralne arhitekture, autori na savremen način razrađuju detalje, ujedno držeći pod kontrolom monolitnost forme kao jednog tela. Doprinos ovog dela ogleda se u veštom kombinovanju osnovnih elemenata arhitekture i savremene interpretacije detalja kroz kombinovanje tradicionalnih materijala gradnje.”

07 POHVALA_MMN_2014
Autori: Igor Marić, Božidar Manić i Ana Niković ❘ Kapela na novom groblju u Baroševcu kod Lazarevca.

Priznanje u kategoriji ”Arhitektura projekti”

dodeljuje autoru Mihailu Timotijeviću za projekat rekonstrukcije “Trušnice” u selu Kremna kod Užica i pretvaranje u deo Muzeja šumarstva.

Obrazloženje žirija:
”Autor eksperimentiše sa programom unutar specifičnog zahteva zaštite tehnolohije kao industrijskog nasleđa. Koristeći se konceptom minimalizma, autor afirmiše atmosferu materijalnog rada kao takvog, artikulišući tako temu muzeja kao nečega što ne pretpostavlja samo artefakte već se izmešta u kulturalnu i društvenu temu nematerijalnog rada i stvaranja. Autor se ne bavi pitanjem “Šta je to?”, već mu je glavno pitanje “Šta to može da bude?” što ovaj projekat smešta u savremenu ravan. Doprinos ovog dela se ogleda u afirmisanju zapostavljenih i marginalizovanih objekata industrijskog nasleđa, pa samim tim i vremena i pregalaštva usmerenog u svrhu Dobrog.”

08 POHVALA_T_2014
Autor Mihailo Timotijević ❘ projekat rekonstrukcije “Trušnice” u selu Kremna kod Užica i pretvaranje u deo Muzeja šumarstva.

Pohvala u kategoriji ”Publikacije”

dodeljuje autorima Aleksandru Vuji i Vesni Mili Čolić Damnjanović za knjigu “Instant grad. Arhitektonski ogledi.” u izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013.

Obrazloženje žirija:
”Autori na sveubuhvatan način obrađuju savremene fenomeme i kontekst postindustrijskog grada. Na veoma jasan način, autori artikulišu teme vezane za fenomen nove urbane realnosti, filozofije teritorije i arhitekturalnog eksperimenta kao sastavnog elementa inovacije. Na složen način, u knjizi se rasvetljavaju pojavnosti i reperkusije vezane za program i sadržaj grada, hibridnost i nove tehnologije, ekperimentisanje unutar nove realnosti prakse, pa sve do pitanja nestanka grada, kao takvog. Doprinos ove knjige se ogleda u njenoj korisnosti pre svega za studente master studija, ali i za teorijsku praksu čitanja i razumevanja grada i građenja.”

09 POHVALA_INSTANT GRAD_2014
Autori: Aleksandru Vuja i Vesna Mila Čolić Damnjanović ❘ Knjiga “Instant grad. Arhitektonski ogledi.” u izdanju Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2013.

Pohvala u kategoriji ”Arhitektonska kritika”

dodeljuje autorki Ljubici Slavković za tekst pod nazivom “U potrazi za transparencijom. Megdan oko beogradskog projekta studija Zahe Hadid” objavljen u časopisu “Kamenzind”.

Obrazloženje žirija:
”Autorka na jasan i nedvosmislen način smešta temu projekta Zahe Hadid za zgradu Beko u Beogradu u javnu sferu. Veoma vešto i tačno, autorka artikuliše politički i ekonomski kontekst same lokacije i projekta, suočavajući ga tako sa aktuelnim društvenim, istorijskim i urbanim kontekstom. Preciznost i objektivnost iznošenja argumentacije izdvaja ovaj rad kao nešto drugo u odnosu na aktuelni diskurs tzv. konstruktivne kritike.”

U potrazi za transparencijom. Megdan oko beogradskog projekta studija Zahe Hadid.PDF

Pohvalu u kategoriji ”Arhitektonska fotografija”

dodeljuje autoru Dejanu Mitroviću za fotografiju Sportsko-rekreativnog centra “Milan Gale Muškatirović”.

Obrazloženje žirija:
”Autor na jasan i nedvosmislen način, koristeći se tehnikom fotografije, prikazuje enterijer, ali i konfiguraciju forme objekta. Uspostavljajući dvostruku simetriju kroz upotrebu odraza u vodenom ogledalu, autor uspešno ističe specifičnost objekta. Doprinos ovog rada se ogleda u jasnom prezentovanju arhitektonskog dela, što ovu fotografiju stavlja red relevantnih dokumenata ovog objekta.”

10 POHVALA_M_2014
Autor fotografije: Dejan Mitrović ❘ Sportsko-rekreativni centar “Milan Gale Muškatirović”