UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Dva-sata-bez-vrata-16_o

Događaj

Događaj „Dva sata bez vrata“, nastao kao promocija Letnje škole arhitekture 2014, održan je 24.02.2014. godine na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Akciji je prethodila prezentacija Letnje škole u amfiteatru fakulteta, gde se predstavio novoformirani organizacioni tim (Jelena Jerinić, Ivana Jevremović, Tijana Kostić, Maja Nikolić, Blagica Petrićević, Hristina Stojanović, Nestor Stojić, Nikola Tucović).

Ovom akcijom, Arhitektonski fakultet u Beogradu postao je muzej na 2 sata, a akciji je prisustvovalo više od 300 studenata i oko 120 zaposlenih na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. U periodu od dva sata, fakultetski kabineti nisu više bili mesta ispred kojih se čekaju konsultacije, u kojima se prikupljaju radovi, već male galerije, svaka sa svojom životnom pričom i tradicijom. Akcijom „Dva sata bez vrata“ prenet je duh letnje škole na Fakultet koji podrazumeva visok stepen interakcije između studenata i mentora.

Studenti su mogli da saznaju gde su boravili oni poznati arhitekti o kojima učimo, koje su predmete predavali i kako su izgledale konsultacije koje su držali. Kakvi su i čiji studenti bili sadašnji profesori i kakav je život unutar kabineta. U nekim kabinetima delile su se knjige ili skamenjeni parčići lave, a u nekima kiflice i dobro raspoloženje. Ovaj događaj je predstavljao izlazak iz fakultetske svakodnevice i prvu od niza akcija pripreme za Letnju školu arhitekture 2014. Glavni cilj nije bio da se prikaže istorija, već da se prikupe priče i dozna kako se ta istorija pamti. Jer na kraju krajeva, to je ono što ostaje. Utisak.

galerija 1

galerija 2

Fotografije: Marko Milovanović
Više informacija o Letnjoj školi arhitekture 2014 i rezultate konkursa za dizajn logoa LŠA2014 možete naći na:

http://lsa2014.tumblr.com/
https://www.facebook.com/letnjaskolaarhitekture2014