UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Regionalni restauratorski kampovi

Camps2014_Web_optim

Fondacija Kulturno nasleđe bez granica (Cultural Heritage without Borders – CHwB) ove godine organizuje novi ciklus od pet Regionalnih restauratorskih kampova, koji će se održati u zemljama zapadnog Balkana.

Regionalni restauratorski kampovi pružaju polaznicima kampa iskustvo u tumačenju i upravljanju kulturnim nasleđem uz predavanja i praktično iskustvo u restauraciji i konzervaciji, korišćenjem tradicionalnih materijala i tehnika.

Fondacija Kulturno nasleđe bez granica je nezavisna švedska nevladina organizacija posvećena spasavanju i očuvanju pokretnog i nepokretnog kulturnog nasleđa, koje je pogođeno konfliktom, nemarom ili ljudskom i prirodnom katastrofom.

Kampovi

Studenti i mladi profesionalci mogu se prijaviti za sledeće kampove:

Gjirokastra, Albanija: 26. april – 10. maj 2014.
Teme: Konzervacija i očuvanje objekata / upravljanje nasleđem / tumačenje i interpretacija
Rok za prijavu: 1. april 2014.

Rogljevo, Srbija: 24. maj – 7. jun 2014.
Teme: Konzervacija i očuvanje objekata / nasleđe za dalji razvoj / tumačenje i interpretacija
Rok za prijavu: 15. april 2014.

Jajce, BiH: 12 – 26 . jul 2014.
Teme: Konzervacija i očuvanje objekata / planovi i programi za održavanje / tumačenje i interpretacija
Rok za prijavu: 15. april 2014.

Gjirokastra, Albanija: 13 – 27. septembar 2014.
Teme: Konzervacija i očuvanje objekata / upravljanje nasleđem / tumačenje i interpretacija
Rok za prijavu: 25. jul 2014.

Mitrovica, Kosovo: 13 – 27. septembar 2014.
Teme: Konzervacija i očuvanje pokretnih objekata / tumačenje i interpretacija
Rok za prijavu: 25. jul 2014.

Camps2014_Web6_optim

Uslovi i prijava

Za studente i mlade profesionalce iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Rumunije CHwB će snositi troškove kampa: nastave, smeštaja na terenu sa doručkom, ekskurzija i materijala za učešće u kampu (alati, papiri, itd.). Za polaznike kampa u Rogljevu CHwB će pokriti i troškove ishrane.

Formular za prijavu i više informacija o kompovima možete naći na sledećem linku:
http://chwb.org/albania/news/camps-2014/

Za dodatne informacije obratite se na sledeći e-mail:
rrc@chwb.org