УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ

На основу члана 7. и члана 10. Правилника о раду Студентског парламента Архитектонског факултета у Београду и члана 9. Пословника Студентског парламента Универзитета у Београду, Студентски парламент, на седници одржаној дана 07.03.2014. године, доноси

О Д Л У К У

 1. Расписују се избори за делегата у Студентском парламенту Универзитета у Београду, представника Архитектонског факултета у Београду, за школску 2014/2015. годину.
 2. Пријављивање кандидата за делегата из тачке 1. ове Одлуке вршиће се од 26.03.2014. године до 02.04.2014. године, у просторијама Студентског парламента Факултета, од 12,00 до 14,00 часова. Право да буду на листи за избор делегата имају сви студенти Факултета који поднесу писану подршку најмање педесет студената Факултета и писану сагласност да прихватају кандидатуру, на обрасцима који ће утврдити Студентски парламент.
 3. Гласање за делегата из тачке 1. ове Одлуке вршиће се дана 03.04.2014.године од 10,00 до 14,00 часова. Гласање је тајно и биће обављено у аули Факултета, а резултати гласања ће бити објављени најкасније до 04.04.2014.године до 14,00 часова.
 4. Комисија за спровођење избора чине:
  – председник Студентског парламента
  – Студент продекан
  – продекан за наставу Факултета
 5. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник СПАФ-а
Стијачић Ђура

Одлука о изборима за делегата у Студентском парламенту Универзитета у Београду

SPAF_Logo_white