УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Семинар

CIK_o

Централни институт за конзервацију у Београду – ЦИК, у сарадњи са професорком Тањом Дамљановић, са Државног факултета за уметност и дизајн – Масачусетс у Бостону, позива Вас да присуствујете семинару

„Теоријски оквир заштите архитектонско-урбанистичког наслеђа“

који ће се одржати у просторијама ЦИК-а (Теразије 26), од 10. маја до 14. јуна 2014. Предавања ће се одржавати суботом од 10-13 часова.

Пријава

Број учесника је ограничен. Рок за пријаву је 22. март 2014. године. Попуњен апликациони формулар са биографијом и копијом личне карте, доставља се путем електронске поште на e-mail:
ana.savic@cik.org.rs и ana.kocjan@cik.org.rs.

Тема семинара

Програм предмета тежи да представи преглед главних теоријских поставки дисциплине заштите градитељског наслеђа од времена њене институционализације почетком 19. века до најновијих тендеција у промишљању струке. Свака недеља програма посвећена је специфичном теоријском концепту или проблему који ће бити преиспитиван кроз кључне историографске изворе али и кроз конкретне примере архитектонско-урбанистичке конзервације широм света, од значаја за развој валоризационих поступака и методологије заштите.

Тежиште курса биће на праћењу трансформације сродних идеја и начела заштите, почев од раних закључака из пера мислилаца као што су Џон Раскин, Виоле ле Дик и Алојз Ригл, до модерних и савремених савета, норми и повеља насталих под окриљем међународних тела, организација и невладиних удружења као што су UNESCO, ICROM, ICOMOS и DOCOMOMO. Важан задатак курса је да преиспита развој појма културног добра, од појединачног, статичног објекта до урбаних и културних пејзажа, који обједињују идеје метеријалне и нематеријалне баштине, те тако постају суштински за процес разумевања колективног сећања и групног идентитета.

Кроз серију предавања, корисних за разумевање релевантних тема, као и отворених дискусија на тему обавезне литературе и презентација учесника, семинар ће отворити простор за конструктивни академски дијалог – предуслов за слојевито деловање у примењеној конзерваторској пракси.

Број учесника у семинару

На семинару може учествовати 10-15 студената на докторским или магистарским студијама и/или сарадника у институцијама заштите градитељског наслеђа. Од студената се очекује суверено владање енглеским језиком, неопходног за лако исчитавање литературе.

Задаци учесника у семинару

  • Присуствовање свим предавањима и дискусијама.
  • Недељно ишчитавање обавезне литературе.
  • Активно учествовање у дискусијама.
  • Припрема презентација на задате теме.
  • Израда семинарског рада (16-24 страна).

Документација

Упутство за пријаву и списак предавања током семинара „Теоријски оквир заштите архитектонско-урбанистичког наслеђа“ можете наћи на следећим линковима:

Апликациони формулар Календар наставе

Биографија предавача

Тања Дамљановић предаје историју и теорију архитектуре на Државном факултету за уметност и дизајн – Масачусетс у Бостону. Претходно је била запослена као саветник у Архитектонском одељењу Републичког завода за заштиту споменика културе, Београд. Аутор је бројних издања у Србији и иностранству укључујући: Чешко-српске архитектонске везе 1918-1941 (Београд: Републички завод за заштиту споменика културе, 2004), Валтровић и Милутиновић: документа I-III (Београд: Историјски музеј Србије, 2006-2008), Capital Cities in the Aftermath of Empires: Planning in Central and Southeastern Europe (Routledge, 2010); “Conceptualizing National Architectures: Architectural Histories and National Ideologies among the South Slavs” у Nationalism and Architectуre (Ashgate, 2012) и “The Backdrop of Serbian Statehoods: Morphing Faces of the National Assembly in Belgrade” у Belgrade and Beyond: Reading the Nation throуgh Serbian Cityscapes, (тематска секција Nationalities Papers, vol. 41, issue 1, Jan 2013).