УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Студентски конкурс – РЕЗУЛТАТИ

Представљамо Вам резултате студентског конкурса за израду идејног решења за Bosch Coffee Corner у продавницама Техноманије. Конкурс је расписала компанија B/S/H у сарадњи са Архитектонским факултетом у Београду. На конкурс су могли да се пријаве сви студенти Архитектонског факултета, а задатак је био да се предложи идејно дизајнерско решење простора за презентацију Bosch кафе апарата. Комисија конкурса је наградила је три најбоља приспела рада, која Вам представљамо.

Опширније о Bosch Coffee Corner конкурсу

I награда

Предраг Миловановић
Марија Пантовић
Катарина Шкрбић

Полазни концепт за идејно решење проистекао је из жеље за постизањем флуидности форме и интегрисаним дизајном. Сви елементи који су предвиђени идејним решењем су обједињени унутар основног волумена, те на тај начин чине јединствену форму изложбеног простора који је функционално подељен на простор за дегустацију кафе и простор за репрезентацију апарата. У простору малих димензија постигнута је максимална искоришћеност уз инкорпорирање свих потребних елемената у компактну форму, како би сам простор био приступачан и употребљив. Својом привидном масивношћу и дизајном издваја се из свог непосредног окружења.

Идејним решењем предвиђена је примена смарт технологија у виду таблет уређаја на ком корисници имају могућност самосталног приступа презентацији мултимедијалног садржаја, спецификацијама уређаја, промотивног аудио и видео материјала. Његовом мобилношћу омогућено је истовремено прегледање садржаја уз непосредан контакт са уређајима.

Предвиђен је простор за излагање пет апарата од којих ће један бити прикључен и у функцији, а остала четири на demo mode-у, што подразумева да ће бити прикључени на струју али неће правити кафу. Постоља на коме се излажу апарати у demo mode-у могу се ротирати до 90 степени у оба смера чиме је корисницима омогућено сагледавање уређаја и њихових техничких карактеристика са више страна. Простор за демонстрацију је конципиран тако да је омогућено јасно сагледавање, а зарад функционалности и приступачности предвиђене су и пратеће компоненте које имају могућност извлачења и коришћења по потреби. Активне су током промоција и презентација уређаја. Непосредно испод апарата у функцији, налази се клизни пулт и има улогу додатне површине за одлагање чаша и осталог пратећег материјала. При дну се налази и простор за одлагање отпадака.

За компоненте попут пулта, простора за одлагање пратећих материјала и простора за отпатке, коришћени су “Push to open” механизми, који не нарушавају континуалност фронталних површина. Предвиђен је мултифункционални покретни елемент који се може користити за седење, како самих корисника, лица са посебним потребама, тако и промотера. Такође предвиђена је могућност његовог отварања и складиштења садржаја унутар њега. Све потребне инсталације за функционисање самих уређаја и уграђених спот лампи, спроведене су унутар волумена, како се не би нарушио изглед простора.

II награда

Драган Марковић
Урош Вуковић

Идеја интервенције јесте да се понуди што атрактивнији простор за репрезентацију BOSCH еспресо апарата, а чије ће основне карактеристике бити лакоћа, прозорност и просторност. Намера ове архитектонске интервенције је двострука. Прво, тежи се акцентовању самих апарата и њиховог савременог дизајна. Друго, намера је да се направи пауза и отклон у визуелно-естетском смислу од тренутно постојећег начина излагања кућних апарата у продовници Техноманије.

Кроз наглашавање карактеристике угла у ком се BOSCH Coffee Corrner налази, хтело се назначити значај и важност самог простора за репрезентацију. То није пука полица на коју су постављени апарати, већ тродимензионална просторна структура која не ангажује само човекова визуелна чула већ и осећај боравка у једном сасвим посебном простору. BOSCH Coffee Corrner позива корисника на активно и хаптичко учествовање, фокусирајући његову пажњу на саме апарате. Апарати су постављени у форми асиметричне петокраке звезде и то тако да ни један не доминира. Пано осим што блокира визуре према улици такође служи и као инфо-табла на којој купац може да добије све неопходне информације о изложеним апаратима. Поред паноа, у оквиру BOSCH Coffee Corrner-а налази се и пулт за постављање промотивног материјала у штампаном облику.

III награда

Јована Грилихес
Александра Кресоја
Стефан Зрновић

Осмишљавајући адекватан простор за испијање врхунске кафе коју нуде BOSCH апарати, наша група започела је свој рад техником асоцијација. Једногласно смо дошли до закључка да кафа подразумева топао амбијент какав ствара кућна атмосфера. Стога, одлучили смо да се у нашем решењу нађе дрво које асоцира на мир. Са друге стране циљ групе је да направи контраст како бисмо се прилагодили савременом дизајну BOSCH-ових апарата за кафу и амбијенту Техноманије, те смо у складу са тиме изабрали челик као други материјал.

Како сваки апрат заслужује засебан простор одлучили смо се на модуларни приступ дизајну. Сви BOSCH-ови уређаји за кафу смештени су у индивидуалне боксове који имају могућност клизног извлачења ради бољег сагледавања. Полица смештена у излогу поседује ротациони механизам који омогућује муштеријама сагледавање апарата како са улице тако и унутар објекта.