UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
 • en
 • sr
lokacija_blok_42_raspisivaci

Javni, otvoreni, idejni, jednostepeni, anonimni konkurs za izradu urbanističko-arhitektonskog rešenja autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno-komercijalnog kompleksa u bloku 42 u Novom Beogradu.

Raspisivač
Grad Beograd

Investitor
Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP

Sprovodilac
Urbanistički zavod Beograda JUP
u saradnji sa Društvom arhitekata Beograda, DAB

Konkurs_Blok_42

Tip konkursa

 • Po vrsti konkurs je javni.
 • Prema učesnicima konkurs je otvoreni.
 • Prema zadatku konkurs je idejni (odabrano rešenje biće korišćeno za dalju razradu).
 • Po obliku konkurs je jednostepeni.
 • Prema načinu i predaji rada konkurs je anonimni.

Obuhvat i cilj konkursa

Prostor koji je predmet konkursa je blok 42 u Novom Beogradu, između ulica Jurija Gagarina, Proleterske solidarnosti, Bulevara Milutina Milankovića i ulice Đorđa Stanojevića.

Cilj konkursa je da se izabere najbolje tehnološko – saobraćajno, urbanističko i arhitektonsko rešenje za izgradnju i uređenje autobuske i železničke stanice Novi Beograd i poslovno komercijalnog kompleksa u bloku 42, kao osnov za izradu plana detaljne regulacije. Idejno rešenje treba da zadovolji zahteve raspisivača konkursa, u skladu sa utvrđenim konkursnim uslovima, zadatkom i dokumentacijom.

Konkursni uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci i stručni timovi iz zemlje i inostranstva koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da autori, diplomirani inženjeri arhitekture, poseduju licencu odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije i
 • da stručni timovi koji učestvuju na konkursu imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom odgovornog projektanta Inženjerske Komore Srbije, koji predstavlja tim.
Na konkursu ne mogu učestvovati:

 • Članovi žirija i učesnici u pripremi konkursnog programa, kao i članovi njihovih porodica i najuži saradnici.
 • Učesnici konkursa ne smeju imati direktnog ni indirektog konsultanta iz nabrojanih kategorija.

Rokovi

 • Publikovanje poziva – 24.02.2014.
 • Učesnici mogu postavljati pitanja žiriju na adresu blok42konkurs@urbel.com do 11.03.2014.
 • Odgovori žirija na postavljena pitanja biće objavljeni na internet strani konkursa – 18.03.2014.
  (Raspisivač ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj da neko od učesnika ne postavi pitanje ili ne dobije odgovor na eventualno pitanje, niti smatra da bi ta okolnost bitno uticala na rezultate konkursa.)
 • Rok za predaju radova – 13.05.2014.
  (Krajnji rok za predaju radova je utorak, 13.05.2014. godine, do 15:00, bez obzira na način podnošenja (neposredno ili poštom), u Urbanističkom zavodu Beograda, Beograd, Palmotićeva 30, velika sala u prizemlju.)
 • Ocenjivanje radova i izbor dobitnika nagrada – 03.06.2014.
 • Objavljivanje dobitnika nagrada od strane žirija – 10.06.2014.

Po objavljivanju rezultata konkursa žiri će obavestiti javnost i učesnike o rezultatima konkursa i terminima i mestu održavanja izložbe i razgovora o konkursnim radovima.

Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova koji odgovaraju uslovima konkursa izabraće se tri rada za nagrade i tri za otkupe u neto iznosu:

 • Prva nagrada: 2.300.000 din
 • Druga nagrada: 1.150.000 din
 • Treća nagrada: 805.000 din
 • tri otkupa po: 345.000 din

Žiri će dodeliti prvu nagradu, pri čemu ima pravo da fond nagrada raspodeli i drugačije od navedenog.

Žiri će sve odluke donositi većinom glasova.

Svi radovi, uključujući prvonagrađeni, isplatom nagrada postaju vlasništvo raspisivača i biće osnov za formiranje rešenja plana detaljne regulacije.

VAŽNO OBAVEŠTENJE: O isplati nagrada i otkupa

Žiri konkursa

Predsednik žirija
dr Siniša Mali, dipl.ekonomista

Članovi žirija
Srđan Milanović, dipl.inž.arh., Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, zamenik predsednika žirija
Dušan Milanović, dipl.inž.sao., Urbanistički zavod Beograda
prof. dr Vladan Đokić, dipl.inž.arh., Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet u Beogradu
prof. dr Nada Milosavljević, dipl.inž.sao., Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet u Beogradu
mr Dušan Nikolić, dipl.inž.građ., Univerzitet u Beogradu, Građevinski fakultet u Beogradu
mr Milan Vujović, dipl.inž.arh., Društvo arhitekata Beograda
mr Žaklina Gligorijević, dipl.inž.arh, Društvo arhitekata Beograda

Izvestioci

Jelena Đerić, dipl.inž.arh.
Ana Lazović, dipl.inž.arh.

Sekretar konkursa

Društvo arhitekata Beograda

Konkursni materijal

Konkursni materijal i podloge se preuzimaju u prostorijama:

Društvo arhitekata Beograda
Kneza Miloša 7a (III sprat)
11000 Beograd
tel. 011 3230059 i 011 3239754
email: sas-dab@eunet.rs

uz uplatu u iznosu od 5.000,00 dinara na račun broj: 355-1015085-91,
Društvo arhitekata Beograda sa naznakom „Konkurs za Blok 42 “.

Preuzimanjem konkursne dokumentacije zainteresovana lica prihvataju uslove i stiču pravo učešća na konkursu.