УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
lokacija_blok_42_raspisivaci

Јавни, отворени, идејни, једностепени, анонимни конкурс за израду урбанистичко-архитектонског решења аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно-комерцијалног комплекса у блоку 42 у Новом Београду.

Расписивач
Град Београд

Инвеститор
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП

Спроводилац
Урбанистички завод Београда ЈУП
у сарадњи са Друштвом архитеката Београда, ДАБ

Konkurs_Blok_42

Тип конкурса

 • По врсти конкурс је јавни.
 • Према учесницима конкурс је отворени.
 • Према задатку конкурс је идејни (одабрано решење биће коришћено за даљу разраду).
 • По облику конкурс је једностепени.
 • Према начину и предаји рада конкурс је анонимни.

Обухват и циљ конкурса

Простор који је предмет конкурса је блок 42 у Новом Београду, између улица Јурија Гагарина, Пролетерске солидарности, Булевара Милутина Миланковића и улице Ђорђа Станојевића.

Циљ конкурса је да се изабере најбоље технолошко – саобраћајно, урбанистичко и архитектонско решење за изградњу и уређење аутобуске и железничке станице Нови Београд и пословно комерцијалног комплекса у блоку 42, као основ за израду плана детаљне регулације. Идејно решење треба да задовољи захтеве расписивача конкурса, у складу са утврђеним конкурсним условима, задатком и документацијом.

Конкурсни услови

Право учешћа на конкурсу имају појединци и стручни тимови из земље и иностранства који испуњавају следеће услове:

 • да аутори, дипломирани инжењери архитектуре, поседују лиценцу одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије и
 • да стручни тимови који учествују на конкурсу имају најмање једног дипломираног инжењера архитектуре са лиценцом одговорног пројектанта Инжењерске Коморе Србије, који представља тим.
На конкурсу не могу учествовати:

 • Чланови жирија и учесници у припреми конкурсног програма, као и чланови њихових породица и најужи сарадници.
 • Учесници конкурса не смеју имати директног ни индиректог консултанта из набројаних категорија.

Рокови

 • Публиковање позива – 24.02.2014.
 • Учесници могу постављати питања жирију на адресу blok42konkurs@urbel.com до 11.03.2014.
 • Одговори жирија на постављена питања биће објављени на интернет страни конкурса – 18.03.2014.
  (Расписивач не сноси никакву одговорност за случај да неко од учесника не постави питање или не добије одговор на евентуално питање, нити сматра да би та околност битно утицала на резултате конкурса.)
 • Рок за предају радова – 13.05.2014.
  (Крајњи рок за предају радова је уторак, 13.05.2014. године, до 15:00, без обзира на начин подношења (непосредно или поштом), у Урбанистичком заводу Београда, Београд, Палмотићева 30, велика сала у приземљу.)
 • Оцењивање радова и избор добитника награда – 03.06.2014.
 • Објављивање добитника награда од стране жирија – 10.06.2014.

По објављивању резултата конкурса жири ће обавестити јавност и учеснике о резултатима конкурса и терминима и месту одржавања изложбе и разговора о конкурсним радовима.

Награде

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 10 радова који одговарају условима конкурса изабраће се три рада за награде и три за откупе у нето износу:

 • Прва награда: 2.300.000 дин
 • Друга награда: 1.150.000 дин
 • Трећа награда: 805.000 дин
 • три откупа по: 345.000 дин

Жири ће доделити прву награду, при чему има право да фонд награда расподели и другачије од наведеног.

Жири ће све одлуке доносити већином гласова.

Сви радови, укључујући првонаграђени, исплатом награда постају власништво расписивача и биће основ за формирање решења плана детаљне регулације.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: О исплати награда и откупa

Жири конкурса

Председник жирија
др Синиша Мали, дипл.економиста

Чланови жирија
Срђан Милановић, дипл.инж.арх., Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, заменик председника жирија
Душан Милановић, дипл.инж.сао., Урбанистички завод Београда
проф. др Владан Ђокић, дипл.инж.арх., Универзитет у Београду, Архитектонски факултет у Београду
проф. др Нада Милосављевић, дипл.инж.сао., Универзитет у Београду, Саобраћајни факултет у Београду
мр Душан Николић, дипл.инж.грађ., Универзитет у Београду, Грађевински факултет у Београду
мр Милан Вујовић, дипл.инж.арх., Друштво архитеката Београда
мр Жаклина Глигоријевић, дипл.инж.арх, Друштво архитеката Београда

Известиоци

Јелена Ђерић, дипл.инж.арх.
Ана Лазовић, дипл.инж.арх.

Секретар конкурса

Друштво архитеката Београда

Конкурсни материјал

Конкурсни материјал и подлоге се преузимају у просторијама:

Друштво архитеката Београда
Кнеза Милоша 7а (III спрат)
11000 Београд
тел. 011 3230059 и 011 3239754
емаил: sas-dab@eunet.rs

уз уплату у износу од 5.000,00 динара на рачун број: 355-1015085-91,
Друштво архитеката Београда са назнаком „Конкурс за Блок 42 “.

Преузимањем конкурсне документације заинтересована лица прихватају услове и стичу право учешћа на конкурсу.