UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul 6 – Geometrija arhitektonske forme

Obaveštenje

Predmet:

Kurs 6.2. – Geometrija oblika 2

INICIJALNA OBJAVA

A) STUDENTI GENERACIJE 2013, u školskoj 2013/2014. godini pohađaće nastavu iz predmeta Geometrija oblika 2 po kurikulumu važećem za školsku 2013/2014. godinu (obavezno pročitati kurikulum postavljen na veb-stranici predmeta)

NASTAVA IZ PREDMETA (predavanja i vežbanja) će se odvijati u velikom amfiteatru Arhitektonskog fakulteta u dva termina i to:

  • sredom, od 15.00-17.00 sati, kada će nastavu pratiti PRVA studentska grupa (studenti sa brojevima indeksa od 001/2013 do 150/2013 i gostujući studenti), i
  • sredom, od 17.00-19.00 sati, kada će nastavu pratiti DRUGA studentska grupa (preostali studenti generacije 2013).

STUDENTI GENERACIJE 2013. MORAJU POHAĐATI NASTAVU, ISKLJUČIVO, U DODELJENOM TERMINU.

B) STUDENTIMA PONOVCIMA iz predmeta Geometrija oblika 2 poene sa nastave ostvaruju polaganjem testa (organizovanog nakon završetka nastave).

PRAKTIKUM ZA SVAKO PREDAVANJE/VEŽBANJE dobija se u amfiteatru u toku predavanja na koji se on odnosi.

Iz Kabineta