UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2014. god. za najbolje književno ostvarenje

Konkurs

ZADUŽBINA VESELINA LUČIĆA Beograd,
B e o g r a d, Studentski trg 1

25.12.2013. godine
03 Broj:

Na osnovu člana 6. Statuta Zadužbine Veselina Lučića, broj: 06-291/14-12 od 23.01.2012.godine, Odbor Zadužbine Veselina Lučića, na sednici održanoj 25. decembra 2013. godine, donosi

O D L U K U

O RASPISIVANJU KONKURSA ZA DODELU
„NAGRADE VESELINA LUČIĆA“ ZA NAJBOLJE KNJIŽEVNO OSTVARENJE NASTAVNIKA I SARADNIKA UNIVERZITETA U BEOGRADU
za 2014. godinu

I
Raspisuje se Konkurs za dodelu “Nagrade Veselina Lučića” za 2014. godinu, za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu objavljeno u 2013. godini.

II
Nagrada, u neto iznosu od 250.000,00 dinara, dodeliće se iz sredstava Zadužbine Veselina Lučića.

III
Rok za podnošenje prijava je od 03. februara 2014. godine do 31. marta 2014. godine.
Prijave se podnose na adresu: Univerzitet u Beogradu, Studentski trg 1, sa naznakom „Za Konkurs Zadužbine Veselina Lučića za najbolje književno ostvarenje nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Beogradu“.
Uz prijavu podneti 5 primeraka književnog ostvarenja, potvrdu o radnom odnosu na Univerzitetu u Beogradu i kratku biografiju.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

IV
Izbor najboljeg književnog ostvarenja obavlja žiri, kojeg imenuje Odbor Zadužbine, i predlog odluke o dodeli nagrade dostavlja Odboru Zadužbine.
Na osnovu predloga žirija Odbor Zadužbine donosi konačnu odluku o dodeli nagrade.
Konkurs objaviti u dnevnom listu „Politika“.

PREDSEDNIK
ODBORA ZADUŽBINE

Prof. dr Sofija Stefanović