УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr
Konkurs_PKB_o

Конкурс

Привредна коморе Београда додељује Награде за докторске дисертације, магистарске тезе, мастер радове и дипломске / завршне радове студената факултета и високих школа струковних студија, у школској 2012/2013. години (радови одбрањени у периоду од 1.10.2012. до 30.09.2013. године)

На основу конкурса објављеног у јавним гласилима и дописа Коморе факултетима и високим школама струковних студија, предлоге за додељивање награда Коморе подносе факултети и високе школе струковних студија, најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса (20. јануар 2014). Непотпуни и неблаговремени предлози неће се узети у разматрање.

Предлоге за додељивање награда потписује декан факултета и директор високе школе струковних студија.
Иницијативу за подношење предлога факултету може поднети институт, предузеће, друге организације и појединци.
Предлози се достављају Жирију у писаном облику и са образложењем.

Сагласно одредбама Правилника РАДОВЕ И ПРЕДЛОГЕ доставите на адресу:

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА,
Центар за пословно образовање и унапређење квалитета
– за награду Коморе –
11000 Б Е О Г Р А Д
Кнеза Милоша 12

најкасније до 18. фебруара 2014. године.

Потребна обавештења можете добити у Центру за пословно образовање и унапређење квалитета путем телефона: 3619-472 и 2641-355, локал 136.

Молимо Вас да пажљиво попуните формулар са подацима о ауторима, који се налази у прилогу, како бисмо имали све потребне информације. У формулару, у делу напомена, наведено је све што предлог за доделу награде треба да садржи.

Уз примерак рада прилаже се следеће:

  1. Читко попуњен формулар-подаци о ауторима уз радове које предлажете
  2. Допис декана/директора високе школе струковних студија (доставите у три примерка)
  3. Мишљење ментора, чланова комисије или стручних и научних организација и института о могућности примене предложеног рада у привреди
  4. Детаљно образложење са разрадом могуће примене предложеног рада у привреди Београда
  5. Процена могућих ефеката коришћења предложеног рада у привреди
  6. Мишљење предузећа које је заинтересовано за примену резултата предложеног рада и радно ангажовање аутора или друге облике стимулације аутора за даљи рад у тој области

Све подлоге, документацију и информације можете наћи на следећем линку:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА