UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Modul M6 – Projekat 2 – usmerenje (A, U, AT) i Modul M8 – Izborni modul

Obaveštenje

Predmet:

Kurs M6.2. – Seminar: (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada
Kurs M8.3. – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada

Obaveštenje za studente 2. godine MAS – izborni predmet M8.3 i seminar M6.2 – (Pr)ocena ekoloških karakteristika zgrada:

Konsultacije i preuzimanje 2. kolokvijuma u četvrtak, 16.01.2014. u 13 časova, kabinet 350a.
Kompletni spiskovi sa poenima iz nastave biće dostupni na Arh.Portalu do kraja nedelje.

doc. mr Nataša Ćuković Ignjatović

0