УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника Изложбе

06/01/2014

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет,
ул. Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор три наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Горан Војводић, дипл.инж.арх, изабере у звање ванредног професора, а да се др Марија Милинковић, дипл.инж.арх. и Јован Митовић, дипл.инж.арх., изаберу у звање доцента, на Департману за архитектуру, за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата Јована Митровића, биће отворена у понедељак, 13. јануара 2014. године, у 18,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 254 (II спрат) и трајаће до 19. јануара 2014. године.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата Горана Војводића, биће отворена у понедељак, 13. јануара 2014. године, у 19,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 19. јануара 2014. године.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата др Марије Милинковић, биће отворена у уторак, 21. јануара 2014. године, у 18,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 254 (II спрат) и трајаће до 27. јануара 2014. године.