UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr
Konstruktivni-sistemi_50-godina_plakat
U korak sa vremenom: 50 godina predmeta Konstruktivni sistemi i Prostorne strukture plakat

Serija događaja

Povodom proslave 50 godina predmeta Konstruktivni sistemi i Prostorne strukture Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, održaće se serija događaja u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, od 10. do 14. decembra 2013. godine.

Pozivamo Vas da nam se pridružite!

Mesto i vreme

Muzej primenjene umetnosti
Vuka Karadžića 18, Beograd

10-14 decembra 2013. godine

Program

Utorak 10. decembar 2013. godine

17:00-18:00 Odbrana seminarskog rada:
PREDLOG URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKOG REŠENJA BLOKOVA 25 I 26 U CENTRALNO ZONI NOVOG BEOGRADA – ŠUSTIKLA
nastavnik: dr Miodrag Nestorović
konsultant: Vlada Slavica
studenti doktorskih studija generacija 2008: Vladimir Anđelković, Dijana Adžemović, Tijana Jaćović Maksimović, Jelena Ristić

18:00-19:00 EDUKACIJA UZ POMOĆ NOVIH DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Željko Zdravković

19:00 OTVARANJE IZLOŽBE
akademik Đorđe Zloković
dr Miodrag Nestorović
dr Ljiljana Abramović Miletić, Muzej primenjene umetnosti
O ULOZI PREDMETA KONSTRUKTIVNI SISTEMI I PROSTORNE STRUKTURE
profesor Aleksandar Keković
pozdravna reč: dr Slobodan Stupar, pomoćnik ministra prosvete obrazovanja nauke i tehnološkog razvoja
izložbu će otvoriti dr Vladan Đokić, dekan Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta

Sreda 11. decembar 2013. godine

12:00-13:00 Radionica:
NABORI – PRINCIPI OBLIKOVANJA I KONSTRUISANJA
nastavnik: dr Miodrag Nestorović
saradnik u nastavi: Jelena Milošević
studenti II godine osnovnih studija Arhitektonskog fakulteta

13:00-15:00 TEORIJA NOSAČA U SPLINE PARAMETARSKIM KOORDINATAMA
dr Gligor Radenković
PRORAČUN MOSTOVA SA KOSIM ZATEGAMA
dr Rastislav Mandić

16:00-17:00 ArchiCAD I BIM TEHNOLOGIJA
Ivan Hajzler, Gordana Radonić

17:00-18:00 GEOMETRIJSKE STRUKTURE – VORONOI DIJAGRAMI
dr Aleksandar Čučaković

18:00-19:00 VISOKI OBJEKTI
dr Mihajlo Samardžić

Četvrtak 12. decembar 2013. godine

10:00-11:00 GEOMETRIJSKA EDUKACIJA NA POLJU VIZUALIZACIJE I EKSPERIMENTALNOG DIZAJNA PRIMENOM VIRTUELNIH TEHNOLOGIJA
dr Biljana Jović

11:00-12:00 KONSTRUKTIVNI POSTUPCI U PROSTORNIM KOLINEARNIM TRANSFORMACIJAMA POVRŠI JEDNOGRANOG ELIPTIČNOG HIPERBOLOIDA
dr Magdalena Dragović

12:00-15:00 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA PhD KANDIDATA
Jefto Terzović, Jelena Milošević, Zoran Šobić, Miloš Maneski, Marijana Paunović, Predrag Nestorović

16:00-17:00 ARUP-ov DOPRINOS OBALSTI KONSTRUKTIVNIH SISTEMA I PROSTORNIH STRUKTURA
mr Olgica Đurić Perić

17:00-18:00 JEDNO SHVATANJE PROJEKTOVANJA KONSTRUKCIJE – OSVRT NA STVARALAŠTVO PJER LUIĐI NERVIJA
dr Miodrag Nestorović

18:00-19:00 OSA RAČUNARSKI INŽENJERING
Željko Tomić, Marko Kozlica

Petak 13. decembar 2013. godine

12:00-13:00 MONTAŽNI SAMONOSIVI SISTEM Termoglas®
Miloš Sagić, Milić Đurović
SIMPROLIT® SISTEM GRADNJE
dr Milan Dević

13:00-14:00 MC SISTEM GRADNJE
Mladen Milinković
STAKLO U ARHITEKTURI
Željko Černjev

14:00-15:00 STVARALAŠTVO I KONKURENTNOST OSNOVNI MOTO RAZVOJA JEDNE ZEMLJE
Đuro Borak
POVEĆANJE SIGURNOSTI KONSTRUKCIJA PRIMENOM POSEBNIH UREĐAJA SISTEMA DC90
dr Zoran Petrašković

16:00-17:00 PROSTORNA INTEGRACIJA ARHITEKTONSKIH MODELA U MODELE NISKOGRADNJE
dr Dejan Gavran

17:00-19:00 ARHITEKTURA I KONSTRUKCIJA U DELIMA ĐORĐA ZLOKOVIĆA
prilog diskusiji i razgovor sa akademikom Đorđem Zlokovićem
dr Ljiljana Blagojević i akademik Đorđe Zloković
PRIMENA GRUPNO SUPERMATRIČNOG POSTUPKA (GSP) U ANALIZI ČVRSTOĆE PROSTORNIH STRUKTURA
dr Taško Maneski

Subota 14. decembar 2013. godine

12:00-13:00 Panel diskusija:
MOGUĆNOSTI U PREZENTACIJI PRAISTORIJSKIH NASELJA – KEY STUDY: ARHEOLOŠKO NALAZIŠTE VINČA
moderator: dr Gordna Milošević-Jevtić
učesnici: Danica Jovović Prodanović, Dragan Janković, dr Miodrag Nestorović i studenti master studija generacija 2013.

13:00-14:00 Panel diskusija:
U KORAK SA VREMENOM
moderator: dr Miodrag Nestorović
učesnici: akademik Đorđe Zloković, dr Vladan Đokić, dr Ljiljna Blagojević, dr Gordana Milošević-Jevtić, dr Taško Maneski, dr Rastislav Mandić, dr Aleksandar Čučaković, dr Ljiljana Abramović-Miletić, Danica Jovović Prodanović, Dragan Janković i predstavnici studenata