УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 2 – Увод у пројектовање

Обавештење

Предмет:
Курс 2.1 – Простор и облик

Место и време:
Карађорђева улица 46 – Миксер, уторак 26.11.2013. године од 10.00-14.30 часова

СПОЉНЕ СИЛЕ – мапирање

увод у пројекат надземног склоништа – вежбе посматрања, анализе и синтезе
руководилац радионице: доц. мр Иван Куцина

од 10 до 11
упутство за рад

Кратко предавање о значењима архитектуре: мимикрије, симболизам, језик
илустрација: Adva Zakai Once in a Loop Time, видео.

Формирати групе од по четворо студената из различитих сала.
Било би добро да у свакој групи буду студенти који једни за друге раде подземна склоништа.
Профил пријатеља представља регистар унутрашњих сила које формирају простор склоништа.

од 11 до 13
рад на терену

Групе се распоређују слободно по широј зони Карађорђеве улице, тако да њихова међусобна удаљеност не буде мања од 50м.
Групе студената стоје на изабраном месту као сензори на телу града и бележе његове спољне силе. Спољне силе града нису само оне које се виде или чују него и оне које се осећају и оне на које се помисли на месту на којем се налазе.
Спољне силе се тумаче на различите начине.
Свака група има један А4 папир на коме бележи значења спољних сила око којих се договоре.

од 13 до 14
регистар спољних сила

Групе се враћају у Миксер Хаус. Око сваког стола окупљају се по две групе.
Две групе показују једни другима своја тумачења спољних сила и дискутују о њима са циљем да издвоје једну спољну силу која произилази из укрштања свих које су забележили. Сваки сто треба да преда један А4 папир вертикално на коме је нацртана једна договорена спољна сила. Сви цртежи се прикупљају на лицу места, скенирају и постављају на amres e-learning.
Сви цртежи заједно представљају регистар спољних сила на основу којих треба да се формира надземно склониште за пријатеља.

Резултати рада у оквиру радионице се процењују у оквиру II колоквијума, приликом одбране и оцене пројекта склоништа за пријатеља.