UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Kurs 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3: Odloženo predavanje i termin predaje elaborata

Modul 22 – Arhitektonske konstrukcije i organizacija građenja

Obaveštenje

S obzirom da su sve relevantne nastavne jedinice – teme za izradu elaborata Prefabrikovana AB zgrada obrađene, predavanje u sredu, 06.11.2013, iz Kursa 22.1. – Arhitektonske konstrukcije 3 nije potrebno da se održi, već se studentima taj termin ustupa za rad na grafičkom radu.
Na zahtev studenata, predaja elaborata prvog grafičkog rada se odlaže za 20.11.2013. godine.

Iz kabineta AK3