УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, БЕОГРАД
  • en
  • sr

Модул 22 – Архитектонске конструкције и организација грађења

Обавештење

С обзиром да су све релевантне наставне јединице – теме за израду елабората Префабрикована АБ зграда обрађене, предавање у среду, 06.11.2013, из Курса 22.1. – Архитектонске конструкције 3 није потребно да се одржи, већ се студентима тај термин уступа за рад на графичком раду.
На захтев студената, предаја елабората првог графичког рада се одлаже за 20.11.2013. године.

Из кабинета АК3