УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
 • en
 • sr
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство | Фото извор: http://www.imgge.bg.ac.rs/

Студентски конкурс – НАЈНОВИЈЕ

Студентски конкурс

Архитектонски факултет Универзитета у Београду расписује студентски конкурс за Идејно архитектонско решење ентеријера библиотеке Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду.

1. Предмет студентског Конкурса

Израда Идејног архитектонског решења ентеријера библиотеке Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду. Конкурсни рад мора бити урађен на основу Пројектног задатка и осталих прилога који су саставни део конкурсног материјала.

Конкурсни рад мора да испуни и све друге услове предвиђене овим Конкурсом:

 • По врсти: Конкурс је општи, јавни.
 • Према задатку: Конкурс је пројектни.
 • По облику:Конкурс је једностепени.
 • Према начину и предаји рада: Конкурс је анонимни.

2. Учесници Конкурса

На Конкурсу могу учествовати сви студенти Основних и Мастер академских студија Архитектонског факултета Универзитета у Београду.

3. Циљ Конкурса

Циљ Конкурса је избор најбољег Идејног архитектонског решења ентеријера библиотеке Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду.

4. Конкурсни материјал и рокови

Конкурс је отворен од 01.11.2013.год. до 29.11.2013.год, до 12 часова. Конкурс је објављвен на веб страни Архитектонског факултета Универзитета у Београду, http://www.arh.bg.ac.rs/.

Обилазак локације биће организован у петак 08.11.2013.год. у 11.00 часова у ул.Војводе Степе 444а, Београд.

Конкурсни радови се предају непосредно у Деканату Архитектонског факултета 29.11.2013.год. у 12.00 часова. Учесници Конкурса могу постављати питања за време док је Конкурс отворен од 01.11.2013.-15.11.2013., путем е-маил адресе milena.kordic@arh.bg.ac.rs (асс.мр Милени Кордић).

Конкурсни радови пристигли након утврђеног рока за предају неће се узимати у разматрање.

Конкурсни Жири донеће одлуку о резултатима Конкурса до 10.12.2013.год.
Сви учесници биће обавештени о резултатима Конкурса.

Отварање Изложбе радова и додела награда одржаће се 12.12.2013. у Свечаној сали Архитектонског факултета, соба 200 у 18.00 часова.

5. Критеријуми за оцењивање радова су

Критеријуми за оцењивање радова су:

 • архитектонско-обликовно решење;
 • испуњење пројектно-просторних и функционалних захтева;
 • рационалност и економичност решења у целини.

6. Награде и откупи

Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду обезбеђује награду за најбоље решење:

I награда……………………… 50 000 дин.

Сви радови постају власништво Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду, који их може користити у целости или у појединостима, уз поштовање ауторских права учесника Конкурса. Предајом рада учесник Конкурса прихвата све пропозиције овог Конкурса.

7. Опрема конкурсног рада

Сваки конкурсни рад (сви панои) морају бити у посебном омоту, са шифром у углу омота и јасном назнаком “Конкурс”. Конкурсни рад мора имати списак свих прилога, а сви прилози конкурсног рада морају бити означени ауторском шифром у доњем десном углу.

Сви графички прилози су на подлози 100/70 цм. Хоризонтално постављен.

Уз конкурсни рад аутори су у обавези доставити и две непрозирне затворене коверте са јасном назнаком “Конкурс-не отварај” и то:

 • коверту са назнаком “Идејно решење-текстуални прилози”,
 • коверту са назнаком “Подаци о аутору”,
 • ЦД са прилозима.

8. Подлоге за конкурсни рад

Као подлогу за израду конкурсног рада учесници Конкурса добијају следеће подлоге:

Текстуални део:

 • Распис Конкурса +
 • Пројектни задатак.

Графички део:

 • Дигитална подлога за рад.

9. Садржај конкурсног рада

Учесници су обавезни да у оквиру Конкурса доставе следећу документацију:

Текстуални део: Образложење на макс. 5 куцаних страна, са спецификацијом опреме

Графички део:

 • Архитектонско идејно решење ентеријера библиотеке (основе, пресеци, изгледи 1:50 и детаљи 1:5, 1:10, 1:20) +
 • Тродимензионални прикази ентеријера библиотеке из потребног броја кадрова који објашњавају ауторску идеју +
 • Прилози по избору аутора.

10. Конкурсни Жири

Комисију конкурса чине:

Професор Архитектонског факултета, Александру Вуја
Доцент Архитектонског факултета, Небојша Фотирић
Доцент Архитектонског факултета, др Јасна Чикић Товаровић
Асс.мр Милена Кордић
Др Јелена Беговић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду
Др Ивана Страхинић, Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду

Секретар комисије, асистент мр Милена Кордић

Секретар комисије ће пре почетка рада Жирија констатовати комплетност приспелих радова и њихову усклађеност са условима Конкурса. Радови који не испуњавају услове Конкурса или су стигли ван конкурсног рока неће се узети у разматрање.

Конкурсни материјал*

Конкурс-текст-молекуларна-библиотека.пдф Пројектни-задатак-молекуларна-библиотека.пдф molekularna-biologija.dwg

* НАПОМЕНЕ:

Уз тачку 4. Пројектног задатка, инвеститор напомиње да је потребан простор за свега 20 књига у оквиру библиотеке / медијатеке.

Уз тачку 6. Пројектног задатка инвеститор напомиње да је потребно укупно 2 радна места и 4-6 места за састанке уз сервер у малој просторији (сервер соби).

Додатне информације

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

питање:
. Да ли се учествује искључиво индивидуално или може да се ради групно?
. Да ли постоји ограничење када је у питању број студената који ће учествовати при изради решења, односно да ли је неопходно да студент ради сам или је могуће радити групно и који број би макисмално могла да обухватала та група?

одговор:
Условима конкурса дозвољен је рад у групама и не постоји ограничење броја студената који чине ауторску групу.

питање:
2. Да ли је могуће радити студентски конкурс …у тиму који осим једног учесника са Архитектонско факултета има и једног студента Факултета примењених уметности (Универзитет у Београду)?

одговор:
Условима конкурса дозвољен је рад студентима који имају индекс архитектонског факултета, и то Основних и Мастер студија архитектуре. Није дозвољен рад студентима са индексима других факултета.

питање:
3. Да ли је потребна нека посебна пријава за конкурс, или је потребно само донети радове у предвиђеном термину?

одговор:
Није потребна пријава за конкурс, предајом рада у назначеном року остварује се учешће на конкурсу.

питање:
4. Интересује нас да ли постоји могућност замене постојећих прозора и врата? Такође, да ли је могуће радити мање интервенције на зидовима у виду евентуалних отвора и слично? Да ли је на нама да дизајнирамо намештај или да предложимо неки од постојећих произвођаћа?

одговор:
Врата су предмет конкурса. Прозорски отвори су фиксне позиције и димензије, а у односу на фазу инвестиције, условима конкурса није планирана њихова замена. Третирање зида је елемент решења, и није прописано пројектним задатком. Опрема простора (дизајнирана или предложена) такође је предмет конкурса.

питање:
5. Да ли је дозвољено русење ‘инсталационих окна’ око стубова на оси зида која је супротна прозорима?

одговор:
Није дозвољено рушење инсталационог окна.

питање:
6. Да ли може да се уместо зида између мале и велика просторије стави стакло?

одговор:
Третирање зида је елемент решења и није прописано пројектним задатком.

питање:
7. Да ли је зид између две просторије, које су предмет пројектног задатка, конструктиван? Да ли је дозвољено тај зид третирати као мобилан, односно применити клизни систем затварања и омогућити да се по потреби добије континуалан простор?

одговор:
Зид је преградни. (као под 6.) Третирање зида је елемент решења и није прописано пројектним задатком.

питање:
8. Како нисам била у могућности да одем на организовани обилазак локације за конкурс пројекта ентеријера у Улици Војводе Степе, молила бих да ми, ако је то у Вашој могућности, пошаљете пресек и/или фотографију ентеријера. Такође, занима ме да ли је могућа индивидуална посета локације.

одговор:
Индивидуална посета локацији није могућа. Пресек ја дат у материјалу расписа конкурса (ACAD фајл у ком је десни цртеж – цртеж основе, а леви цртеж – цртеж пресека). Фотографије простора биће прикључене уз напомене и одговоре на питања на сајту Архитектонског факултета.

питање:
9. Да ли нам је дозвољено да мењамо прозоре (наравно,задржавајући број и величину отвора)?

одговор (као под 4.):
Прозорски отвори су фиксне позиције и димензије, а у односу на фазу инвестиције, условима конкурса није планирана њихова замена.