UNIVERZITET U BEOGRADU
ARHITEKTONSKI
FAKULTET
BULEVAR KRALJA ALEKSANDRA 73/II, 11120 BEOGRAD
  • en
  • sr

Predavanje

Studentima MAS Integralni urbanizam u okviru predmeta Kurs MASU M2.6. – Tehnike i alati 1, čiji je rukovodilac doc. mr Ksenija Lalović, 22. marta 2013. godine održano je gostujuće predavanje Vojkana Gajovića (GDiGISDATA GIS konsultant ) pod nazivom „Primena ESRI GIS tehnologija u urbanističkom planiranju“.

Ovim putem je svečano otvorena GIS laboratorija Arhitektonskog fakulteta i dogovorena je buduća saradnja sa GDiGISDATA, zastupnikom ESRI / Enviromental Systems Research Instititute, najpoznatijom globalnom kompanijom koja se bavi istraživanjima i praktičnom primenom GIS alata u procesu upravljanja i planiranja prostornim i urbanim razvojem.