УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 73/II, 11120 БЕОГРАД
  • en
  • sr

Избор наставника и сарадника

Изложба

14/11/2012

Универзитет у Београду – Архитектонски факултет
Београд, Булевар краља Александра 73/II,

обавештава све заинтересоване да се Извештај Комисије за избор наставника за ужу научну, односно уметничку област: Архитектонско пројектовање и савремена архитектура ставља на увид јавности. Комисија предлаже да се Горан Војводић, дипл. инж.арх. изабере у звање доцента на Департману за архитектуру за наведену област. Извештај Комисије се налази у просторијама библиотеке Факултета (II спрат, соба 210) и доступан је јавности петнаест дана од дана објављивања овог огласа.

Изложба стручно-уметничких остварења кандидата Горана Војводића, дипл.инж.арх., биће отворена у четвртак, 15. новембра 2012. године, у 19,00 часова, у просторијама Архитектонског факултета, сала 200 (II спрат) и трајаће до 21. новембра 2012. године.

(линк за Извештај: http://www.arh.bg.ac.rs/upload/1213/Izvestaji/Izvestaj_Vojvodic.pdf)